מעבר באור אדום ואי ציות לתמרורים

שיתוף:

קודם כל: מהי חובתך

על הנהג מוטלת החובה לציית לתמרורים המוצבים בדרך. אי- ציות לתמרורי הוריה, לסימנים על פני הדרך ולתמרורי הכוונה (רמזורים) מהווה עבירה. עם זאת יש לציין כי הוראתו של שוטר, אף אם היא מנוגדת להוראת התמרור – גוברת.

​אי ציות לתמרור – ענישה

בעקבות אי ציות לתמרורים, הנהג צפוי לקבל קנס או זימון לבית המשפט, תלוי בחומרת העבירה. בנוסף, לעיתים ירשמו לחובת הנהג נקודות במשרד הרישוי |משרד הרישוי: שיטת הניקוד

באילו מקרים יתכן זיכויו של הנהג?

גם אם על פניו נראה כי הנהג לא ציית לתמרור, במצבים מסוימים יעמדו לו הגנות אשר יובילו לזיכוי מהאישום. תקנה 22 לתקנות התעבורה קובעת כי תהיה זו הגנה טובה לנאשם אם יוכיח כי התמרור הוצב, סומן או נקבע שלא כדין. אף אם התמרור ברור וגלוי לעין, לא די בכך! על מנת שהתמרור יהיה מחייב צריכות להתקיים לגביו כל דרישות החוק.

עורך הדין יבחן, בין היתר, את אופן אישורו של התמרור על ידי הרשות המתאימה ואת אופן הצבתו.

רמזורים

האם יש חובה מוסרית לציית לחוק?

הוראת הרמזור, פרט לאור צהוב מהבהב, גוברת על הוראתו של כל תמרור אחר (אולם, כאמור, מעל כל אלה עומדת חובת הציות לשוטר)[תקנה 22(ב)].

​אור צהוב מהבהב מחייב את הנהג להאט את רכבו עד כדי עצירה מוחלטת על מנת להעניק זכות קדימה להולכי רגל או לרכב אחר [תקנה 64(ה)].

ענישה

נהג העובר ברמזור אדום צפוי לקנס על סך 1,000 ₪ וכן ירשמו לחובתו 10 נקודות במשרד הרישוי. בגין אי מתן זכות קדימה כשברמזור אור צהוב מהבהב ירשמו 8 נקודות.

אמצעי האכיפה

  • נוכחות משטרתית – כאשר שוטר מבחין בנהג הנוסע בניגוד לאור אדום, הדו”ח ירשם לנהג במקום האירוע.

​באילו מקרים יתכן זיכויו של הנהג?

אף אם הנהג נכנס לצומת באור אדום, במצבים מסוימים הדו”ח ניתן לביטול.

עורך הדין יברר את גרסת הנהג. כאשר לנוכח גרסת התביעה עומדת גרסה אמינה והגיונית של הנהג, לא תיתכן הרשעה מעבר לכל ספק סביר. כיוון שמדובר במשפט פלילי, המשמעות היא זיכוי הנהג.

יש לבחון את אופן רישום הדו”ח; את הסקיצה המצורפת; את שדה הראיה במקום בעת העבירה ועוד. כשמדובר בעבירות רמזור, צורת האכיפה השכיחה ביותר היא תיעוד באמצעות מצלמות אלקטרוניות המוצבות בדרך.

סעיף 27א(א)(3) לפקודת התעבורה קובע כי צילום מהווה ראיה לכך שנהג הרכב המתועד נסע בניגוד להוראת “עמוד”.

​במצבים מסוימים דו”ח המבוסס על צילום ניתן לביטול.
עורך הדין יבדוק האם הצילום נעשה בדרך הקבועה בתקנות;
האם הצילום המוגש הינו העתק אמין ועוד.

תוכן עניינים
עברת ברמזור אדום?
לא עצרת בתמרור עצור?
בוא/י נראה איך נוכל לעזור לך.
073-3753331

עוד פרקים

3 קטעי וידאו