הצעת חוק: סימולטור ללימוד נהיגה


הצעת חוק אשר הונחה לאחרונה על שולחן הכנסת מבקשת לשלב בהוראת הנהיגה שיעורים שיערכו באמצעות סימולטור נהיגה. על פי דברי ההסבר להצעה, באמצעות הסימולטור תלמיד הנהיגה יוכל להתנסות במגוון סיטואציות בהן הוא לא נתקל בשיעורי הנהיגה הסטנדרטיים, דוגמת נהיגה בתנאי שטח משתנים, במצבי חרום ועוד. כיום, כל תלמיד מחוייב לעבור 28 שיעורי נהיגה לפחות. על פי ההצעה, ניתן יהיה להמיר עד 25% מהם בשיעורים שיערכו באמצעות הסימולטור.

כמו כן, ניתן יהיה להסתייע בסימולטור לצורך ביצוע רענון לנהגים העושים שימוש בכלי רכב בעלי מאפיינים יחודיים, דוגמת רכבים כבדים ורכבים המשמשים לתחבורה ציבורית. 

על פי הצעת החוק, רשות הרישוי תתנה חידוש רשיון נהיגה בביצוע בחינה שתערך במדמה נהיגה. כמו כן, רשות הרישוי תזמין נהגים לקורסי רענון ותפנה נהגים החייבים באמצעי תיקון לקורסים שיערכו במדמה נהיגה. 

ההצעה מצויה בשלבים ראשוניים, ולא ניתן לומר כרגע האם תיושם וכיצד.

לשמור על קשר !

בקר אותנו

משרדנו בחיפה
שד' בן גוריון 21
בית הקשתות, קומה ג' , המושבה הגרמנית

טלפון: 03-3811601
פקס: 077-2088000
פקס נוסף: 04-8537666

משרדנו בתל אביב
רחוב שוקן 26
קומה 3, מול בית המשפט לתעבורה

טלפון: 03-3811601
פקס: 077-2088000
פקס נוסף: 03-5408784

משרדנו בחדרה
רחוב הלל יפה 11

טלפון: 03-3811601
פקס: 077-2088000

משרדנו באילת
יותם 1

טלפון: 03-3811601
פקס: 077-2088000

יצירת קשר

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
יאיר איתן סטולר