הצעת חוק: מגבלות על רוכבים


שתי הצעות חוק פרטיות לתיקון פקודת התעבורה שהונחו לאחרונה על שולחן הכנסת באות להטיל מגבלות על רוכבי האופנוע.

כיום, תקנות התעבורה קובעות כי המקבל רשיון לנהיגת אופנוע, לא ירכיב עמו נוסע עד לחלוף חודשיים מיום קבלת הרשיון, ובתנאי שמלאו לו 18 שנים. על פי הצעת החוק, תוארך התקופה כך שרוכב אופנוע יהיה מנוע מלצרף אליו נוסע במשך שנה מיום קבלת הרשיון. 

הצעת חוק אחרת נועדה להטיל על רוכבי אופנוע חובה ללבוש מעיל ממוגן, שיש בכוחו להפחית את הפגיעה הגופנית במקרה של תאונה. 

לשמור על קשר !

בקר אותנו

משרדנו בתל אביב
רחוב שוקן 26
קומה 3, מול בית המשפט לתעבורה

טלפון: 03-3811601
פקס: 077-2088000
פקס נוסף: 03-5408784

משרדנו באילת
יותם 1

טלפון: 03-3811601
פקס: 077-2088000

משרדנו בחיפה
שד' בן גוריון 21
בית הקשתות, קומה ג' , המושבה הגרמנית

טלפון: 03-3811601
פקס: 077-2088000
פקס נוסף: 04-8537666

משרדנו בחדרה
רחוב הלל יפה 11

טלפון: 03-3811601
פקס: 077-2088000

יצירת קשר

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
יאיר איתן סטולר