פסילה על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

שיתוף:

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים- מהו וסמכויותיו

סעיף 51 לפקודת התעבורה מסמיך את משרד הרישוי לפסול את רשיונו של הנהג מחמת כושר נהיגה לקוי. הפסילה אפשר שתהיה לצמיתות, לתקופה מסוימת או עד למילוי התנאים שיקבעו.

​כאשר רשות הרישוי פוסלת את רשיונו של הנהג מטעמים של כושר נהיגה לקוי חובה עליה למסור לנהג החלטה מנומקת בעניין. החלטת הרשות מבוססת על חוות הדעת הניתנת על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במשרד הבריאות.

אם בהחלטת המכון הרפואי יקבע כי הנהג איננו כשיר לנהיגה, או שאיננו כשיר לנהיגה בסוג רכב מסוים, משרד הרישוי יפסול את רשיונו של הנהג.

מי מוזמן אל המכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

  • מבקשי רישיון נהיגה לרכב ציבורי או לרכב משא כבד.
  • עברייני תנועה “מועדים” ולאחר סיום ריצוי פסילה.
  • נהגים שהיו מעורבים בתאונת דרכים והמשטרה דיווחה על כך.
  • נהגים אשר דווחו על ידי בית המשפט.
  • נהגים אשר ידוע כי הם נוטים להשתמש באלכוהול או בסמים.
  • נהגים או מבקשי רשיון בעלי בעיות רפואיות.
  • נהג או מבקש רשיון אשר רופאו דיווח לגביו כי מחלתו עלולה לסכן אותו או את זולתו בעת נהיגה [ס’ 12ב לפקודה].
  • נהגים אשר חייבים בבדיקה רפואית בהתאם לגילם [תקנה 196].
  • נכי משרד הבטחון או נכים אשר הופנו על ידי המוסד לביטוח לאומי

רשיונך נפסל בשל המלצת המכון הרפואי?

לרוב, משך הפסילה יהיה לשנה. בתום השנה ניתן יהיה לפנות לבדיקה חוזרת של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

קיימת אפשרות לערער על החלטת המכון בפני וועדת הערר. יש לציין כי אם פנייתו של הנהג נדחתה, הוא יהיה רשאי להבדק מחדש רק בתום שנה מהמועד בו עררו נדחה. עם דחיית הערר, קיימת האפשרות לפנות לבית המשפט המחוזי.

בעת הפניה לוועדת הערר הנהג יכול להיות מיוצג על ידי עורך דין. כמו כן, רצוי שהפניה תהיה מגובה בחוות דעת רפואית מטעמו של המערער.

כאמור, אם וועדת הערר דחתה את טענותיו של הנהג ניתן לפנות לבית המשפט המחוזי. בית המשפט ידון בשאלות משפטיות בלבד.

עורך דינו של הנהג יבחן סוגיות שונות אשר בכוחן לבטל את ההחלטה. יש לבדוק, בין היתר, את הרכב הוועדה ואת הכשרתם של חבריה; את ההזדמנות שניתנה לנהג להשמיע את טיעוניו ולהגיש חוות דעת מטעמו; את מידת מסוכנותו של הנהג ועוד.

תוכן עניינים
הוזמנת למכון רפואי?
בוא/י נראה איך נוכל לעזור לך.
073-3753331

עוד פרקים

3 קטעי וידאו