נהג חדש

שיתוף:

מיהו נהג חדש?

נהג, מיום קבלת רשיונו ולמשך השנתיים הראשונות לנהיגתו.

מתי לא יונפק רשיון נהיגה?

 • ​רשיון נהיגה בדרגה B (נהיגה ברכב מנועי שמשקלו עד 3.5 טון) לא ינתן למי שטרם מלאו לו 17 שנים.
 • לא ינתן רשיון נהיגה למי שהורשע במהלך השנה שקדמה לבקשת הרשיון בעבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים. ואולם, בית המשפט המוסמך לדון בעבירה רשאי להחליט אחרת מנימוקים שירשמו.

​​אילו מגבלות חלות על נהג חדש?

סעיף 12א1 ו- 12א2 לפקודת התעבורה

 • בשלושת החודשים הראשונים ממועד קבלת הרשיון, חייב לשבת לצדו מלווה. מלווה הוא נהג מעל גיל 24 המחזיק ברשיון נהיגה לפחות 5 שנים או נהג מעל גיל 30 המחזיק ברשיון נהיגה לפחות 3 שנים. המלווה צריך לשבת ליד הנהג ולא במושב האחורי.
 • נהג חדש שטרם מלאו לו 21 שנים לא יסיע ברכבו יותר משני נוסעים, אלא אם לצידו יושב מלווה. יצויין, כי קיימת מחלוקת האם די בכך שהמלווה ישב במושב האחורי, או שמא המלווה חייב לשבת במושב שלצד הנהג.

​​מתי לא יחולו המגבלות?

על חייל או שוטר- כשהוא נוהג ברכב במסגרת מילוי תפקידו בשירות וברשותו רשיון נהיגה מטעם צה”ל או המשטרה. (במקרה כזה יחולו פקודת הצבא או פקודות המשטרה). גם בתחומים אחרים, השיפוט הצבאי מעט שונה.

מה העונש?

​נהג חדש המפר את המגבלות החלות עליו צפוי לעונש. רשיון הנהיגה שלו יפסל לתקופה של 3 חודשים לפחות, ועוד לפני המשפט ניתן להטיל פסילה מנהלית ל- 30 ימים ולהשבית את הרכב.

​חידוש הרשיון

בתום התקופה בה הנהג מוגדר כנהג חדש, יש לחדש את רשיון הנהיגה במשרד הרישוי. ברשיון שיונפק כבר לא תופיע ההגבלה “נהג חדש”. אולם, במקרים מסוימים חידוש הרשיון יותנה בכך שהנהג יעבור בחינות ובדיקות. לאחר שהנהג יעמוד בתנאים שהציב בפניו משרד הרישוי, רשיונו יחודש אך הוא שוב יוגדר כנהג חדש (לשנתיים נוספות).

​מתי הרשיון לא יחודש?

אם רשיונו של הנהג נפסל לפחות ל- 3 חודשים או שהוא הורשע באחת מעבירות אלו:

 • נהיגה ללא רשיון תקף.
 • אי עצירה לפני מסילת ברזל.
 • אי ציות לרמזור.
 • אי ציות לתמרור “עצור” או “האט”.
 • נהיגה במהירות מופרזת.
 • נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים.
 • עקיפה אסורה.
 • אי הודעה על תאונת דרכים או אי הגשת עזרה לנפגע.
 • הסתייעות ברכב לביצוע עבירות מין.
 • גרימת תאונת דרכים בה נפגע אדם.
 • הסתייעות ברכב לביצוע עבירה מסוג עוון או פשע.

​הדרכה לנהג חדש

סעיף 82 לפקודת התעבורה קובע כי רשות הרישוי רשאית למסור פרטיו של נהג חדש לעמותת אור ירוק, בכדי שתוצע לו הדרכת הארגון.

משפט התעבורה

כאשר נהג חדש ניצב בפני בית המשפט מומלץ עבורו להגיע למצב בו עונש הפסילה יהיה נמוך מ- 3 חודשים, זאת כדי שרשיונו יחודש בתום התקופה.

כמו כן, לא מומלץ למהר ולשלם קנסות מסוג ברירת משפט, כיוון שתשלום הקנס כמוהו כהרשעה. כדאי לנסות לבטל את הדו”ח בעיקר אם הוא ניתן בגין אחת מהעבירות המנויות מעלה.

עורך הדין יבחן את האישומים ואת הנסיבות הספציפיות של המקרה במטרה להביא לזיכויו של הנהג או להפחתה בעונשו.

נהג חדש, היא תקופה בת שנתיים מיום הוצאת הרישיון (בתנאי שלא מאריכים אותה, כפי שיפורט בהמשך). נהגים חדשים נמצאים ב”מבחן” בשנתיים הראשונות שכן חוקי התעבורה חלים עליהם באופן מוגבר.

במה הדבר מתבטא?

בששת החודשים הראשונים מיום קבלת רישיון הנהיגה, הנהג החדש יקבל רישיון זמני “על תנאי”, הנקרא היתר נהיגה ובתקופה זו יידרש הנהג החדש לנהוג עם מלווה צמוד, כאשר ב-3 החודשים הראשונים, המלווה יידרש לשבת לצידו של הנהג בכל שעות היממה ואילו ב-3 החודשים הנותרים, יידרש המלווה לשבת לצידו החל משעה 21:00 ועד 06:00.

בתקנות התעבורה מוגדרים 2 סוגים של מלווים:

האחד הוא אדם בעל רישיון נהיגה לאותו סוג כלי הרכב אותו הוא מלווה אשר גילו 24 שנה והוא בעל רישיון נהיגה לפחות 5 שנים ואילו הסוג השני הוא אדם בעל רישיון נהיגה לפחות 3 שנים וגילו לפחות 30 שנה.

זכרו! כי אם תתפסו נוהגים ללא מלווה כדין, תהיו צפויים לפסילת רישיון נהיגה מיידית לתקופה של 30 ימים ורכבכם יושבת אף הוא לתקופה זו ובנוסף, לכתב אישום בבית המשפט ורישיונכם יהיה בסכנה.

נהג חדש חייב לעמוד בשורה ארוכה של תנאים כגון: שלט נהג חדש, חובת ליווי, הגבלה במספר נוסעים.

חובת ליווי כללית:

 1. נהג חדש צעיר הנוהג בכל רכב מנועי למעט אופנוע, טרקטור ומכונה ניידת, בשלושת החודשים הראשונים מיום שניתן לו היתר הנהיגה אסור לו לנהוג ללא מלווה. (נהג חדש מגיל 24 פטור מחובת ליווי).
 2. נהג חדש צעיר הנוהג בכל רכב מנועי למעט אופנוע, טרקטור ומכונה ניידת, בשלושת החודשים האחרונים בשעות הלילה (מ21:00 עד 06:00), חייב במלווה לילה שישב במושב הקדמי.

חובת ליווי בהסעת נוסעים:

נהג חדש צעיר שטרם מלאו לו 21 שנים לא יסיע יותר מ-2 נוסעים ברכב אלא אם כן נמצא איתו מלווה כדין ברכב.

לדוגמא: עילאי בן 17.5 שנים סיים את תקופת הליווי, מותר לו לקחת עד 2 נוסעים בלבד בשל גילו. אם הוא היה בן 21 והוציא רישיון נהיגה בגיל 21 הוא חייב בתקופת ליווי של 6 חודשים אך בסיומה יוכל להסיע יותר מ-2 נוסעים ללא צורך במלווה.

אם הוא היה מוציא רישיון נהיגה בגיל 24 הוא נחשב כנהג חדש למשך שנתיים אך אין לו חובת מלווה ואין לו הגבלות על מספר הנוסעים שהוא יכול לקחת ברכב.

חשוב לציין כי נהג חדש חייב בהגשת תצהיר למשרד רישוי על סיום תקופת הליווי.

“תינוקות” על הכביש

נהגים חדשים הם חסרי ניסיון, שיקול דעת ומיומנות בהפעלת כלי רכב שבתי המשפט כבר כינו לא אחת כ”מכונת מוות” לפיכך, מדיניות הענישה שבאה לידי ביטוי הן בחוקים המחמירים והן בבתי המשפט לתעבורה היא בעצם סימן אזהרה לכל הנהגים החדשים שחייבים בזהירות יתרה בניגוד לנהגים הוותיקים.

המחוקק קבע שורה של עבירות שאם נהג חדש מורשע באחת מהן, לעיתים די בתשלום דו”ח בדואר, תקופת הנהג חדש מוארכת בשנתיים נוספות, ועל הנהג לעבור מבחן תיאוריה ולעיתים גם טסט כתנאי לחידוש רישיון.

העבירות המדוברות הן עבירות מהירות, נהיגה תחת השפעת אלכוהול [תקנה 26(2)], תאונת דרכים עם נפגעים, רמזור אדום, כניסה לצומת לא פנוי או למפגש מסילת ברזל, עקיפות שונות לפי תקנה 47 לפקודת התעבורה: עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה רצוף, עקיפה בדרך לא פנויה תוך חציית קו הפרדה רצוף (להרחבה ראו פרק בעניין עקיפות).

נהג חדש המעורב בתאונת דרכים יפעל לפי הוראות אלה: יעצור את רכבו במקום התאונה ולא יזיז אותו ממקומו, יגיש לכל אדם שנפגע באותה תאונה עזרה הכוללת או הזעקת אמבולנס, מכבי אש, ימתין ליד הנפגע עד להגעתם, ימסור לשוטר או לאדם שנפגע או לכל נוסע או אדם שהיה עם הנפגע, את שמו, כתובת שלו, מספר רישיון הנהיגה שלו, מספר הרכב, תעודת ביטוח, תעודת זהות ועוד. בנוסף לכך עליו להודיע מיד ככל האפשר למשטרה על התאונה.

נהג חדש אשר השתמש ברכבו או ברישיון הנהיגה שלו בעבירות פליליות חמורות למשל: שוד, רצח ועבירות מין-בהרשעתו אוטומטית יידרש לאמצעי התיקון לעיל.

חשוב ביותר, גם אם נהג חדש מקבל דו”ח על עבירת מהירות כשבצידה יש קנס בסך 250 ₪ בלבד ואפילו ללא נקודות, אסור לו בתוקף לשלם את הדו”ח, מכיוון שהמשמעות היא שתקופת הנהג חדש שלו תוארך אוטומטית והוא ייאלץ לעבור מבחן תיאוריה נוסף וכן תוארך תקופת הנהג החדש בשנתיים נוספות.

נהג חדש שמקבל פסילה של 3 חודשים ומעלה(לא משנה בגלל איזו עבירה) יידרש לבצע מבחן תיאוריה מחדש+טסט, תקופת הנהג החדש תוארך בשנתיים נוספות ובעבירות מסוימות הנהג אף ישלח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים(ראה פרק המכון הרפואי).

החוק אומר שבעניינם של נהגים חדשים, מסתכלים על יום ביצוע העבירה. לכן, גם אם ביום המשפט סיימתם כבר את תקופת נהג החדש, עדיין בעיני בית המשפט יש להחמיר עם הנהג מאחר והעבירה בוצעה בתוך תקופת ה”מבחן”.

יתרה מכך, משרד הרישוי מפעיל לפעמים תקנה שעל פיה יש לו סמכות לא לחדש את רישיון הנהיגה על אף שסיימתם את תקופת הנהג חדש והוא גם ידרוש מכם להתחיל את הרישיון מחדש, בגלל שבזמן ביצוע העבירה הייתם נהגים חדשים.

נהג חדש צריך טיפול יסודי:

בוודאי הבנתם כבר שהטיפול בעבירות תנועה המתבצעות על ידי נהגים חדשים הינו סבוך יותר ונדרש טיפול זהיר ומקצועי כדי להציל אתכם מענישה נוספת על ידי משרד הרישוי.

חשוב לציין כי ישנן עבירות אשר במבט ראשון אינן נראות חמורות… טעות! נתפסת על נהיגה במהירות של 110 קמ”ש במקום 90 קמ”ש בכביש בינעירוני, או במהירות של 70 קמ”ש במקום 50 קמ”ש בדרך עירונית והשוטר נתן לך דו”ח של 250 ₪ עם 0 נקודות, ומיהרת לדואר לשלם את הדו”ח.. אתה תשלם ביוקר! בתום תקופת הנהג חדש תיאלץ לעבור תיאוריה מחדש וכן משרד רישוי יאריך לך את תקופת הנהג חדש בשנתיים נוספות.

גם אם הנהג החדש קיבל דו”ח ברירת משפט בגין מהירות מופרזת לתשלום בדואר והוא שילם אותו, רואים בו כמי שהודה, שילם ובכך נשא את עונשו, אך ההרשעה, אף על פי שלא ניתנה בבית המשפט, תוביל את הנוהג החדש למשרד הרישוי לביצוע אמצעי התיקון לעיל. גם הרשעה בנהיגה בשכרות תוביל את הנהג החדש לביצוע “אמצעי התיקון”.

במקרה זה, הגדיר המחוקק סוג של אוכלוסייה מיוחדת אשר ההגבלה חלה עליה והיא נהגים חדשים, נהגים צעירים שטרם מלאו להם 24 שנה, נהגים מקצועיים ונהגי רכב שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק”ג.

כל אלו זכו לכותרת “אוכלוסייה מיוחדת”, אשר מגבלת האלכוהול בגופו של נהג מהקטגוריה היא עד 50 מיקרוגרם אלכוהול, על ליטר אחד של אוויר נשוף וזאת בניגוד לנהג וותיק שהמידה המקסימלית המותרת בגופו היא עד 240 מיקרוגרם אלכוהול.

המשמעות היא כי מספיק משקה אחד ואף מתחת לכך, כדי לפסול את רישיונכם ולהשבית רכבכם ל-30 ימים ולהגיש נגדכם כתב אישום חמור בגין נהיגה בשכרות אשר עונשה של עבירה זו הוא פסילת רישיון נהיגה לתקופה של 24 חודשים מינימום וצבירת 10 נקודות חובה וגם בעבירה זו תופנו למשרד הרישוי להשלמת תיאוריה וטסט מחדש.

ישנן מספר עבירות תנועה אשר הרשעה בהן, תוביל את הנהג החדש לביצוע אמצעי תיקון במשרד הרישוי והפעלת סנקציות של תיאוריה, טסט ואף מבחן במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

מהנהג החדש נדרש להקפיד על חוקי התנועה ולהימנע מביצוע עבירות תנועה המנויות בתוספת השלישית לפקודת התעבורה.
אותו נהג שיורשע בעבירה שכזו, יחויב במעבר תאוריה מחדש. אם ביהמ”ש הטיל על הנהג החדש עונש פסילת רישיון נהיגה לתקופה של שלושה חודשים או יותר, יחויב הנהג בתאוריה ובטסט מחדש. אם יורשע בעבירת שכרות או בעבירה שגרמה לתאונה בה נהרג אדם או נחבל חבלה של ממש, יחויב גם בביצוע בדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ותקופת הנהג החדש בת 24 החודשים תחול מחדש.

 

להלן העבירות המנויות בתוספת השלישית לפקודת התעבורה:

תוספת שלישית

(סעיף 12א)

 1. (1) עבירה לפי סעיפים 10, 43, 44 או 65 לפקודה זו.
 2. עבירה לפי תקנה 22 לתקנות התעבורה, תשכ”א-1961, לגבי אי-ציות נוהג רכב לרמזור ואי-מתן זכות קדימה, עבירה לפי תקנות 26(2), 47, 54 או 57 לתקנות האמורות, ועבירה לפי תקנה 144 לתקנות האמורות לגבי אי-הודעה על תאונת דרכים או אי-הגשת עזרה לנפגע בתאונת דרכים.
 3. עבירה לפי פקודה זו או התקנות לפיה אשר גרמה לתאונת דרכים שבה נפגע אדם.
 4. עבירה שבית המשפט גזר על מי שעבר אותה פסילה בפועל מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של שלושה חדשים או יותר.

לסיכום, לכולנו מותר לנצל את תקופת הקיץ ולצאת לטייל בארץ היפהפייה, אך הקפידו לבדוק את תקינות רכבכם, לחציי אוויר בצמיגיו, הקפידו על שינה מספקת בטרם הנהיגה.

זכרו כי עייפות היא גורם מכריע להסחת דעת ותאונות. הקפידו על נהיגה במהירות המותרת וכיבוד שאר המשתמשים בכביש. אם שתיתם משקה אלכוהול, העבירו את מפתחות הרכב לאדם אחר אשר שלא שתה, ובכך תגיעו למחוז חפציכם בשלום.

תוכן עניינים
עשית עבירת תנועה כנהג/ת חדש/ה?
בוא/י נראה איך נוכל לעזור לך.
073-3753331

עוד פרקים

3 קטעי וידאו