נהיגה ללא רשות בעלים

שיתוף:

העונש הצפוי לנוהג ללא רישיון וללא רשות בעלי הרכב

לפי פקודת התעבורה, הנוהג ברכב ללא רשות בעליו או כשאינו מחזיק ברכב כדין, ואינו בעל רישיון נהיגה התקף לסוג הרכב, צפוי לעונשים הבאים: בנוסף לכל עונש אחר שיפסוק בית המשפט, רישיונו בפועל ייפסל ואם אין ברשותו רישיון נהיגה לא יוכל לקבל רישיון למשך תקופה שלא תפחת משלוש שנים.

אם החליט בית המשפט לפסול את רישיונו לתקופה קצרה מזו הנקובה בפקודה, יכתוב בפסק הדין את הנימוקים להחלטה זו.

הדברים האמורים לא יחולו על אדם שתוקף רישיונו פקע במהלך שנה אחת קודם לביצוע העבירה בשל אי-תשלום אגרת רישיון.

סעיף החוק העוסק באדם, שנהג ברכב ללא רשות בעליו ואין ברשותו רישיון נהיגה כי עדיין לא הוציא רישיון, קובע פסילת רישיון לתקופה של מינימום שלוש שנים. בית המשפט רשאי על פי החלטתו לקצר את תקופת פסילת הרישיון.

העונש הצפוי למי שנהג עם רישיון אך ללא רשות הבעלים

אם נהג אדם ברכב ללא רשות הבעלים אך היה ברשותו רישיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב, ייפסל רישיונו לתקופה שלא תפחת משישה חדשים, בנוסף לכל עונש אחר שיטיל עליו בית המשפט. אם החליט בית המשפט לפסוק פסילת רישיון בפועל לתקופה קצרה מזו שבלשון החוק, ינמק את החלטתו בפסק הדין.

האם ישנו עונש בלשון החוק גם לבעליו של הרכב?

בעל רכב או מי שהרכב נמצא ברשותו, שנתן לאדם אחר לנהוג בו על-אף שידע כי הנוהג איננו בעל רישיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב, דינו יהיה מאסר שלוש שנים בפועל ולעיתים גם קנס. אם הנוהג ברכב היה קטין, שאיננו זכאי עדיין לקבל רישיון נהיגה, יהיה עונשו של בעל הרכב מאסר של חמש שנים ולעיתים גם קנס, ונוסף לכך, ייפסל רישיונו לתקופה שלא תפחת משלוש שנים. בית המשפט רשאי לפסוק מאסר על תנאי בנסיבות מיוחדות שאותן יפרט בפסק דינו.

הקנס הכספי הכתוב בלשון החוק עומד על מאה אלף לירות (החישוב בש”ח: שקל חדש אחד = 10,000 לירות). בחוק העונשין ישנו סעיף המתאים את גובה הקנסות לגובה האינפלציה, אך לא ניתן לתת קנס הגבוה מ-50,000 ₪ בעבירות תעבורה.

לא ניתן לקצר את תקופת פסילת הרישיון משלוש שנים מינימום ואף לא ניתן להמירה בתנאי.

לסיכום:

החוק עוסק במספר מקרים שונים של נהיגה ברכב ללא רשות:

  • נהיגה של אדם ברכב ללא רשות בעליו או ללא רשות המחזיק בו, ללא רישיון נהיגה מתאים בתוקף. עונש המינימום על סעיף זה הוא פסילת רישיון הנהיגה לשלוש שנים.
  • נהיגה של אדם ברכב ללא רשותו של בעל הרכב או המחזיק בו כאשר לנהג יש רישיון נהיגה בתוקף. עונש המינימום על סעיף זה הוא פסילה בפועל של רישיון הנהיגה לתקופה של מינימום שישה חודשים.
  • בעל רכב הנותן רשות לנהוג ברכבו על-אף שהוא יודע שלנוהג אין רישיון נהיגה. העונש על עבירה זו הוא מאסר בפועל לתקופה של שלוש שנים מינימום. אם הנוהג ברכב היה קטין, עלולה תקופת המאסר להגיע אף לחמש שנים ולעיתים פסק הדין יכלול אף קנס כספי.

בכל מקרה הקשור להפרת דיני התעבורה, מומלץ לפנות לעורך דין המומחה בתחום דיני התעבורה לפניכל החלטה על פעולה משפטית שכדאי לבצע. עורך דין מנוסה ומקצועי יכול להוביל להקלה בעונש ואף במקרים מסוימים להשיג זיכוי לאחר בחינת הנסיבות המיוחדות בתיק.

לכל שאלה או בקשה השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

עוד פרקים

3 קטעי וידאו