התמודדות הנהג עם חשד לביצוע עבירת תעבורה

שיתוף:

ראשיתם של מרבית כתבי האישום המוגשים כנגד נהגים והקנסות המוטלים עליהם טמונה במפגש עם שוטר התנועה, החושד בכך שבוצעה עבירת תעבורה. השוטר עוצר את רכבו של הנהג, ולאחר דין ודברים בין הצדדים נרשמת גרסתו של הנהג לאירועים.

לגרסה זו חשיבות רבה להמשך ההליכים כנגד הנהג, ולתוצאת המשפט. אם הנהג לא ביצע את העבירה בה נחשד, או שקיימות נסיבות מקלות לביצועה, והוא נמנע מלמסור מיידית גרסה בעניין, ייחשב הדבר לעדות כבושה הזוכה למידה פחותה של אמון.

אם אותו נהג, חרף העובדה כי הוא סבור שאינו אשם, יתנצל בפני השוטר מתוך מחשבה שכך האירוע יסתיים מהר יותר ואולי הוא יזכה ב”רחמי” המערכת, ולא יעמוד על דעתו כי החשד נגדו חסר שחר, הדבר יזקף לחובתו ויקשה על ניהול הגנתו ובירור האשמה בבית המשפט.

​בשל החשיבות המכרעת של המפגש הראשוני עם השוטר ושל אופן התנהלות הנהג מייד לאחר האירוע, ריכזנו להלן סקירה קצרה עבור רבות מעבירות התעבורה הנפוצות, המתייחסת לתגובות אפשריות שונות של הנהג, אליהן כדאי לשים לב במידה והן מתאימות לנסיבות המקרה בו מעורב הנהג, וכאשר הוא מעוניין להוכיח את חפותו.

​תאונות דרכים

מומלץ לצלם את כלי הרכב המעורבים מייד לאחר האירוע, ככל שניתן, בצורה שתאפשר לראות את אופן ההתנגשות. לאחר מכן, יש להתמקד בנזקים שנגרמו לכלי הרכב, לתעד כל אובייקט על הכביש, לרבות סימני בלימה, שברים וכיוצא באלה וכן לצלם את האזור בו אירעה התאונה, ובפרט תמרורים המוצבים במקום. באם קיימים עדים, יש לבקש את פרטיהם בכדי שניתן יהיה ליצור עמם קשר במידת הצורך.

לא כדאי למהר ולהתנצל בפני הנהגים האחרים, שכן אין זה המקום והמועד לדיון בשאלת אחריותו של כל אחד מהם לגרימת התאונה.

במידה והנהג מתבקש למסור את הודעתו בפני השוטר, אל לו למסור גרסה שהוא אינו בטוח בה, כזו הנסמכת על ניחושים והשערות או על דבריהם של אחרים. כאשר הנהג מתייחס למהירות נסיעתו, אין להפחיתה באופן מלאכותי. אף כאשר מהירות הנסיעה הינה ברף העליון של המהירות המותרת באותו קטע דרך, אין לציין מהירות נמוכה יותר מתוך מחשבה מוטעית כי יש בכך בכדי לסייע לנהג, ולהקפיד על מסירת גרסה מהימנה.​

מקרה מיוחד הוא תאונות חזית- אחור. כאשר נהג פוגע עם חזית רכבו בחלקו האחורי של רכב אחר, חזקה היא כי זה הראשון הוא האחראי לתאונה. אולם, ככל חזקה, גם זו נסתרת במצבים מסוימים. מתי מוטלת האחריות דווקא על הנהג שרכבו נפגע בחלקו האחורי? כאשר אותו נהג נסע בהילוך אחורי (“רוורס”); כאשר הוא נסע במסלול מקביל לזה של הרכב הפוגע, וסטה לעבר המסלול האחר; כאשר נהג הרכב הנפגע התנגש עוד לפני כן בעצם אחר.

​שימוש בטלפון נייד בעת נהיגה

לעיתים, בשל מגבלות שונות בשדה הראיה, טועה השוטר בסברו כי הנהג אוחז בטלפון נייד. באם הנהג אחז בחפץ אחר, עליו להראותו מייד לשוטר להמחשת דבריו. באם קיימת דיבורית ברכב, על הנהג להסב את תשומת לבו של השוטר לעניין זה. מקום בו הדיבורית הינה מובנית במכשיר, כדאי להראות לשוטר את ההתקן ברכב המאפשר לעשות שימוש בדיבורית מבלי לאחוז במכשיר. לסיום, יש לוודא כי גרסת הנהג נרשמה במלואה בדו”ח.

​אי ציות לתמרור “עצור”

באם לפני הנהג היה רכב אחר שעצר להוראת התמרור, והנהג הנחשד בעבירה עמד אחריו בעצירה מוחלטת, יש לציין זאת בפני השוטר. בכל מקרה, יש לשים לב לאופן הצבת התמרור ומיקומו. במידת האפשר, רצוי לצלם את התמרור. באם התמרור מוסתר או שאינו ברור דיו, יש לומר זאת, ולוודא כי הדברים נרשמו במלואם בדו”ח.

​הפרעה לתנועה

יסודות העבירה לא יתקיימו באם הנהג לא הגיע למצב של עצירה מוחלטת. כך, באם הנהג אך נסע במהירות איטית, עליו לציין זאת מייד בפני השוטר ולוודא כי דבריו נרשמו בדו”ח.

​עקיפה מימין

בקרב רבים רווחת התפיסה לפיה העוקף מימין בהכרח מבצע עבירת תעבורה. אומנם הנחה זו נכונה במקרים רבים, אך נקבעו לה חריגים בחוק. במקרים מסויימים מותרת העקיפה מימין: כאשר נהג הרכב הנעקף נמצא במסלול המיועד לפניה שמאלה בלבד או שהוא אותת על כוונתו לפנות שמאלה; כאשר העקיפה נעשתה במהלך פניה שמאלה, ונהג הרכב הנעקף טרם השלים את הפניה וטרם השתלב בנתיב השמאלי; כאשר העקיפה נעשתה על מנת להשתלב במסלול לאחר נסיעה בנת”צ. באם העקיפה נעשתה באחד ממצבים אלה, יש להעלות זאת בפני השוטר ולעמוד על כך שהגרסה תרשם במלואה בדו”ח.

​נהיגה במהירות מופרזת

לרשות משטרת התנועה עומדים אמצעים שונים המשמשים אותה למדידת מהירות כלי הרכב, אולם לא פעם קיימות טעויות שונות בזיהוי כלי הרכב החשוד או באופן ביצוע האכיפה.

מקום בו נהג הרכב הנחש בביצוע עבירת מהירות נעקף על ידי רכב אחר, יתכן והרכב הנמדד הינו דווקא הרכב העוקף. כך גם במצב בו לפני הרכב אשר לכאורה נמדד נסע רכב במהירות גבוהה יותר וחמק מעין השוטרים, יתכן ובפועל נמדדה מהירותו של זה האחרון.

קיימים גורמים נוספים אשר עלולים לשבש את מדידת המהירות ושיוכה לרכב המתאים. למשל, עיקול בדרך, שדה ראיה מוגבל ועוד. כאשר הנהג החשוד מזהה נסיבות מעין אלו, עליו לציין זאת מיידית, וכמובן, לוודא כי דבריו נרשמו בדו”ח.

לכל שאלה או בקשה השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

עוד פרקים

3 קטעי וידאו