השוטר מסמן לך לעצור ?

  • אל תמשיך בנסיעה! טענה כאילו לא שמת לב לכך שהשוטר הורה לך לעצור לא תתקבל. 
  • אתה בקיא בנהלים? ברור לך שהשוטר איננו פועל בהתאם לנדרש? אל תשתף אותו בידיעותיך. הטעויות שיעשו ברישום הדו"ח – עשויות לשרת  אותך במשפט.
  • אל תמהר להודות! ישנה חשיבות רבה לתגובתו המיידית של הנהג. בהרבה מקרים הנטייה הראשונית של הנהג היא להתנצל, להגיד שהוא לא שם לב לתמרור, שהוא מאד מיהר וכיוצא באלו תגובות שהן בגדר הודאה בביצוע העבירה. לרוב, אמירות שכאלו לא יגרמו לשוטר להימנע מרישום הדו"ח אלא להיפך – הדו"ח ירשם בציון הודאתו של הנהג כך שיהיה קשה יותר לבטל את האישום.
  • אם אתה סבור שאינך אשם, עליך להעלות טענה זו מייד. הגישה על פיה אין טעם "להתווכח" עם השוטר אלא לבקש להשפט ולהעלות את הטענות בבית המשפט בלבד איננה נכונה. העלאת טענות בדבר חפותך איננה בגדר "וויכוח". טענה אשר לא הועלתה מייד עם קרות האירוע, כלומר במעמד רישום הדו"ח, אלא רק מאוחר יותר בבית המשפט- היא טענה כבושה אשר זוכה למידה פחותה של אמון.
  • במעמד רישום הדו"ח שים לב האם נוכחים במקום שוטרים נוספים. אם השוטר אשר רושם את הדו"ח נמנע מלפרט את העדויות של השוטרים האחרים הנמצאים עמו, הדבר עשוי להועיל להגנתך במשפט. 
  • השוטר סיים לרשום את הדו"ח ומבקש ממך לחתום עליו. אל תמהר! קרא את מה שנכתב בדו"ח, ובמידת הצורך אף בקש מהשוטר שיקריא לך את הדברים. עליך לוודא שהדו"ח לא נרשם באופן מגמתי, תוך שהדברים שאמרת לא הובנו כהלכה והוצאו מהקשרם או תוך התעלמות מדברים שאמרת להגנתך.