רכיבי הענישה בעבירות תעבורה

שיתוף:

דיני התעבורה מאפשרים לגזור על הנהג עונשים שונים, כאשר למעט בעבירות קנס, לרוב גזר הדין יכלול שילוב כזה או אחר של מספר רכיבי ענישה.

  • קנס
  • פסילת רשיון נהיגה ו/או פסילת רשיון על תנאי
  • מאסר בפועל ו/או מאסר על תנאי
  • עבודות שירות
  • עבודות לתועלת הציבור
  • התחייבות כספית להמנע מעבירת תעבורה

הטלת קנס

קנס אפשר שיוטל במסגרת דו”ח שנרשם על ידי שוטר, ואז די בתשלום הקנס בכדי שיראו את הנהג כאילו הודה בעבירה ועמד בעונשו, ואפשר שהנהג יחוייב בתשלום קנס כחלק מגזר דין שנתן בית המשפט בעיניינו.

פסילת רשיון נהיגה ופסילה על תנאי

בשונה מפסילה מנהלית אותה מוסמך להטיל שוטר בנסיבות מסויימות, בית המשפט רשאי, ולעיתים מחוייב, להטיל על הנהג פסילה שתכליתה עונשית. זהו רכיב ענישה רווח הקיים במרבית העבירות שאינן מסוג ברירת משפט. במקרים חמורים במיוחד, ובפרט במקרים בהם הנהג הורשע בהריגה או בגרימת תאונת דרכים קטלנית, תיתכן אף פסילה לצמיתות. בעבירת גרימת מוות ברשלנות, החוק מחייב פסילה לתקופה של 3 שנים, אך ברובם המוחלט של המקרים בית המשפט נוטה להטיל פסילה ארוכה בהרבה.

סעיף 35 לפקודת התעבורה מתייחס בכלליות לסמכות בית המשפט לשלול רשיונו של נהג. המדובר הוא בסמכות מאד רחבה (גם אם בעבירות מסויימות קיימים קווים מנחים בחקיקה, דוגמת עונש מינימום של פסילה לשנתיים בעבירת נהיגה בשכרות).

סעיף 36 לפקודת התעבורה מתייחס לסמכות בית המשפט להטיל פסילה על תנאי. מקום בו קבוע עונש פסילת מינימום ממנו לא ניתן לחרוג, בית המשפט אינו רשאי להמירו במלואו או מקצתו בפסילה על תנאי.

מאסר בפועל ומאסר על תנאי

סעיף 62א מתייחס לעונש מאסר בפועל. זהו העונש החמור ביותר, והשימוש בו בעבירות תעבורה מצומצם. אולם, יתכן ונהג יצטרך להתתמודד עם האפשרות כי יגזר עליו עונש מאסר בפועל במקרים מסויימים של אישומים בגין נהיגה ללא רשיון, התרת נהיגה לקטין, עבירה חוזרת של נהיגה בשכרות, גרם מוות ברשלנות והפקרה. במקרים קיצוניים, אפשר ונהג יואשם בעבירה על פי דיני העונשין, למשל נהג הגורם לתאונה קטלנית כשהוא שיכור לעיתים יואשם בהריגה (הדבר מתאפשר בשל השינוי ביסוד הנפשי).

בעבירות תעבורה, עונש מאסר על תנאי לרוב לא יהיה העונש היחיד, אף על פי שעל פניו הדבר אפשרי.

עבודות שירות

כאשר מוטל על הנהג עונש מאסר בפועל שאינו עולה על 6 חודשים, ניתן לבקש להמירו בעבודות שירות. נשיאת עונש המאסר בעבודות שירות מותנת, בין היתר, בכך שהממונה על עבודות השירות יגיש חוות דעת מטעמו וכן יודיע על המקום המיועד לביצוע עבודת השירות.

על החלטת בית המשפט לגבי ריצוי עונש בדרך של עבודות שירות ניתן לערער במסגרת הערעור על גזר הדין.

עבודות לתועלת הציבור

עבודות לתועלת הציבור שונות במהותן מעבודות שירות. להבדיל מעבודות שירות שהן דרך לנשיאת עונש מאסר, עבודות לתועלת הציבור הן רכיב ענישה עצמאי, שיבוא בנוסף לכל עונש אחר או במקומו, בתנאי שלא נגזר על הנהג עונש מאסר בפועל.

בפקודת התעבורה קיים סעיף ספציפי המתייחס לעבודות לתועלת הציבור שנעשות בבתי חולים. ההוראה מקבילה להוראת חוק העונשין.

לכל שאלה או בקשה השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

עוד פרקים

3 קטעי וידאו