נהג המואשם בנהיגה בפסילה יכול לטעון להגנתו

שיתוף:

כאשר מוטלת על הנהג פסילה, הכלל הוא כי יש למסור לו הודעה על כך. אולם, לעיתים יש קושי להמציא בפועל את ההודעה. במקרים אלה יכולה לקום חזקת מסירה, בהתקיימה רואים את הנהג כאילו קיבל את ההודעה. כך, אם יואשם הנהג בנהיגה בפסילה, הוא לא יוכל להתגונן בטענה כי לא ידע על כך שרשיונו נפסל.

 

תיקון לחוק סדר הדין הפלילי מיום 23.12.09 קובע כי די במשלוח ההודעה בדואר רשום בכדי שיראו את הנהג כמי שקיבל הודעה בדבר פסילת רשיונו, ובלבד שהתקיימו התנאים שלהלן:

  • חלפו 15 ימים ממועד שליחת ההודעה.
  • הנאשם הוזמן לדיון בבית המשפט.
  • ההזמנה לדיון כללה אזהרה כי יתכן ובמסגרתו ישלל רשיון הנהיגה והודעה בדבר תחולת חזקת המסירה אם הנאשם לא יתייצב.
  • הדיון בבית המשפט הסתיים במועד בו זומן הנאשם, או שהמועד שונה לבקשתו.
  • לדבר הדואר יצורף אישור המציין את פרטי מוסר ההודעה, המען והמועד שבהם היא נמסרה או הסיבה לאי ביצועה.

לסתירת החזקה, על הנהג להוכיח כי הוא לא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו. מובן כי אם הנהג התחמק במכוון מקבלת ההודעה, ובהתקיים התנאים שלעיל, יראו אותו כאילו קיבל את ההודעה.

לכל שאלה או בקשה השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

עוד פרקים

3 קטעי וידאו