הצעת חוק: מגבלות על רוכבים

שתי הצעות חוק פרטיות לתיקון פקודת התעבורה שהונחו לאחרונה על שולחן הכנסת באות להטיל מגבלות על רוכבי האופנוע.

כיום, תקנות התעבורה קובעות כי המקבל רשיון לנהיגת אופנוע, לא ירכיב עמו נוסע עד לחלוף חודשיים מיום קבלת הרשיון, ובתנאי שמלאו לו 18 שנים. על פי הצעת החוק, תוארך התקופה כך שרוכב אופנוע יהיה מנוע מלצרף אליו נוסע במשך שנה מיום קבלת הרשיון.

הצעת חוק אחרת נועדה להטיל על רוכבי אופנוע חובה ללבוש מעיל ממוגן, שיש בכוחו להפחית את הפגיעה הגופנית במקרה של תאונה.

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email