דיון בבית המשפט לתעבורה בהעדר הנהג

שיתוף:

סעיף 126 לחוק סדר הדין הפלילי קובע כי אין לשפוט אדם אלא בפניו. אולם, הוראות סעיף 240 לחוק, המתייחס בין היתר לעבירות לפי פקודת התעבורה, גוברות על קביעה כללית זו. קיימת אפשרות לדון באישום בהעדר הנאשם בעבירות קנס ובעבירות לפי פקודת התעבורה.

 • נהג שלא התייצב לדיון יראו אותו כמודה בכל העובדות הנטענות בכתב האישום שהוגש נגדו.
 • הנהג רשאי להעביר לבית המשפט בכתב את טענותיו לעניין העונש.
 • אין לגזור עונש מאסר על נהג אשר נדון שלא בפניו (בחריג של עונש מאסר הבא במקום תשלום קנס). בית המשפט רשאי להטיל כל עונש אחר, לרבות פסילת רשיון נהיגה.
  מקום בו קיימת אפשרות כי התביעה תבקש עונש מאסר, עליה לציין זאת בכתב האישום. אם הדו”ח הנרשם לנהג מהווה גם הזמנה לדין, הדבר יובהר לנהג בתחילת המשפט.

מתי אין לדון נהג הנאשם בעבירת תעבורה שלא בפניו?

 • כאשר עבירת התעבורה גרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם חבלה של ממש.
 • כאשר יש חשש כי יגרם בכך עיוות דין לנאשם.

ביטול פסק דין שניתן בהעדר הנהג

סעיף 130 לחוק סדר הדין הפללילי קובע כי בית המשפט רשאי לבטל פסק דין שניתן בהעדר הנהג, אם הוכחה סיבה מוצדקת לאי התייצבותו או אם הדבר דרוש למניעת עיוות דין.

הבקשה תוגש לבית המשפט בו ניתן פסק הדין תוך 30 ימים. יובהר כי הגשת הבקשה לא מעכבת את מניין הימים העומדים לרשות הנהג להגשת ערעור לערכאה גבוהה יותר.

בשל כלל סופיות הדיון, בית המשפט נוטה שלא לבטל בקלות פסקי דין. מהי סיבה מוצדקת לאי התייצבות לדיון?

לא ניתן לקבוע מסמרות בשאלה זו, אך לאור החלטות קודמות של בתי המשפט, ניתן לנסות ולהעריך אילו טענות לא יתקבלו:

 • כל טענה בעלמא, שאינה נסמכת על עובדות משכנעות ושאינה מפורטת די הצורך.
 • טענה בדבר שכחה של מועד הדיון, אף אם בית המשפט השתכנע כי מדובר בטעות שנעשתה בתום לב.
 • טענה בדבר טעות של עורך הדין המייצג את הנאשם, דוגמת טעות משרדית בשלה הוא לא הופיע לדיון.
 • טענה בדבר חוסר הבנה של ההליכים המתנהלים נגד הנהג. (למשל, אם סבר הנהג כי ההליכים כנגדו הסתיימו).
 • טענה בדבר מחלה של הנאשם, אם ניתן היה להודיע על כך טרם הדיון ולבקש דחייתו.
 • טענת הנהג כי הדו”ח לא ברשותו או כי לא היה ידוע לו על הדיון, אם קיים אישור מסירה.
 • טענה ממנה עולה חשש לחוסר תום לב.

כאמור, קיימת עילה חלופית בשלה ניתן להגיש בקשה לביטול פסק הדין, והיא גרימת עיוות דין לנהג. אם השתכנע בית המשפט כי נגרם לנהג עיוות דין, אין מקום לתת משקל לסיבת ההעדרות. אולם, גם עילה זו לא תתקבל בנקל בבתי המשפט.

בשתי החלופות, על הבקשה להיות מפורטת ומשכנעת, ולרוב יש לגבותה בתצהיר. רצוי כי הבקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הנהג תוגש על ידי עורך דין שהתמחותו בתחום דיני התעבורה, אשר יוכל גם לנהל את הדיון העיקרי אם תתקבל הבקשה, או לחילופין לייצג את הנהג בערעור.

לכל שאלה או בקשה השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

עוד פרקים

3 קטעי וידאו