בתום התקופה בה הנהג מוגדר כנהג חדש, יש לחדש את רשיון הנהיגה במשרד הרישוי. ברשיון שיונפק כבר לא תופיע ההגבלה "נהג חדש". אולם, במקרים מסוימים חידוש הרשיון יותנה בכך שהנהג יעבור בחינות ובדיקות. לאחר שהנהג יעמוד בתנאים שהציב בפניו משרד הרישוי, רשיונו יחודש אך הוא שוב יוגדר כנהג חדש (לשנתיים נוספות). 

מתי הרשיון לא יחודש ?

אם רשיונו של הנהג נפסל לפחות ל- 3 חודשים או שהוא הורשע באחת מעבירות אלו:
 • נהיגה ללא רשיון תקף.
 • אי עצירה לפני מסילת ברזל.
 • אי ציות לרמזור.
 • אי ציות לתמרור "עצור" או "האט".
 • נהיגה במהירות מופרזת.
 • נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים.
 • עקיפה אסורה.
 • אי הודעה על תאונת דרכים או אי הגשת עזרה לנפגע.
 • הסתייעות ברכב לביצוע עבירות מין.
 • גרימת תאונת דרכים בה נפגע אדם.
 • הסתייעות ברכב לביצוע עבירה מסוג עוון או פשע.

משפט התעבורה

כאשר נהג חדש ניצב בפני בית המשפט מומלץ עבורו להגיע למצב בו עונש הפסילה יהיה נמוך מ- 3 חודשים, זאת כדי שרשיונו יחודש בתום התקופה. כמו כן, לא מומלץ למהר ולשלם קנסות מסוג ברירת משפט, כיוון שתשלום הקנס כמוהו כהרשעה. כדאי לנסות לבטל את הדו"ח בעיקר אם הוא ניתן בגין אחת מהעבירות המנויות מעלה. עורך הדין יבחן את האישומים ואת הנסיבות הספציפיות של המקרה במטרה להביא לזיכויו של הנהג או להפחתה בעונשו.