נהג חדש, שטרם מלאו לו 21, הסיע ברכבו למעלה משני נוסעים. ברכב היה אותה עת אדם הכשיר להיות מלווה, אלא שהוא ישב במושב האחורי והנהג הועמד לדין.

הנהג, באמצעות סנגורו, עוה"ד יוני שניאור, טען כי לעניין חובת הליווי בעבירה זו די בנוכחות המלווה במושב האחורי. השופט קיבל את טענת הסנגור, וזיכה את הנאשם. 

הכרעה זו נסמכה על הפרשנות הראויה של סעיף האישום הרלוונטי. בעוד שסעיף החוק המטיל חובת ליווי על נהג חדש בשלושת החודשים הראשונים לקבלת הרשיון קובע במפורש כי על המלווה לשבת במושב שלצד הנהג, הסעיף המתייחס להסעת נוסעים ברכבו של נהג חדש נוקט בלשון אחרת, וקובע כי המלווה צריך לשבת ליד הנהג, מבלי לתחום את מידת הקרבה הנחוצה או להגדיר את מקום מושבו המדויק של המלווה. אשר על כן, אימץ השופט את עמדתו של עוה"ד שניאור, בקובעו כי נוכחות המלווה במושב האחורי ממלאת אחר דרישת החוק. 

יובהר בזאת, כי המדובר הוא בהחלטה ראויה וטובה, אך אין ללמוד ממנה הלכה מחייבת, באשר היא ניתנה על ידי בית המשפט לתעבורה.