השבתת רכב

שיתוף:

השבתת רכב- לשון החוק

סעיף 57א(2) לפקודת התעבורה קובע כי במצבים מסוימים השוטר רשאי לאסור את השימוש ברכב לתקופה של 30 יום. אם הרכב כבר הושבת בעבר (במהלך 3 השנים האחרונות) ניתן לאסור את השימוש בו ל- 60 יום.

מניין הימים יחל ביום הצבת הרכב במגרש, אף אם בהודעת איסור השימוש ננקב תאריך מוקדם יותר.

באילו מקרים ניתן לבצע השבתת רכב מנהלית?

  • נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים.
  • נהיגה בזמן פסילה.
  • נהיגה ללא רישיון נהיגה.
  • נהיגה ללא מלווה או הסעת נוסעים מעל המותר כשמדובר בנהג חדש.
  • הפקרה.
  • הובלת מטען עודף.
  • הסעת נוסעים בשכר שלא כחוק.

באילו מקרים השבתה של רכב ניתנת לביטול?

סעיף 57ב לפקודת התעבורה עונה על שאלה זו:

  • כאשר הנהג לקח את הרכב ללא ידיעתו וללא הסכמתו של בעל הרכב.
  • כאשר בעל הרכב עשה כל שביכולתו למניעת העבירה אך הנהג פעל בניגוד להוראותיו.
  • כאשר מתקיימות נסיבות אחרות המצדיקות זאת.

בנסיבות מסוימות ניתן לבטל את איסור השימוש ברכב או לפחות לקצר את משך ההשבתה. עורך הדין יבחן באיזה אופן נמסרה הודעת אי – השימוש לבעל הרכב; מהם האישומים בגינם הושבת הרכב; מהן הראיות כנגד הנהג; מהן הנסיבות הספציפיות של המקרה; מהן נסיבותיו האישיות של הנהג; מהי הזיקה בין בעל הרכב לנהג ועוד.

תוכן עניינים
השביתו לך את הרכב?
בוא/י נראה איך נוכל לעזור לך.
073-3753331

עוד פרקים

3 קטעי וידאו