עורך דין דוחות תנועה

שיתוף:
vid-img1
נגן וידאו

נהגת במהירות מופרזת? דיברת בנייד תוך כדי נסיעה? קיבלת קנס על טלפון? מרבית עבירות התנועה הן עבירות קנס

במידה וקיבלת דוח תנועה עומדות בפניך שלוש אפשרויות:

  1. ניתן לשלם את הדו”ח תוך 90 ימים ממועד מסירת הדו”ח על ידי השוטר או המצאתו בדרך המקובלת.
  2. ניתן להגיש בקשה לביטול הדו”ח תוך 30 ימים ממועד מסירת הדו”ח על ידי השוטר או המצאתו בדרך המקובלת.
  3. ניתן להגיש בקשה להישפט תוך 90 ימים ממועד מסירת הדו”ח על ידי השוטר או המצאתו בדרך המקובלת.

שים לב – תשלום הדו”ח כמוהו כהודאה בביצוע העבירה.
על כן, במידה וברצונך להישפט על דוח תנועה או להגיש בקשה לביטול הדו”ח, אין לשלם את הדו”ח.

בקשה לביטול דוח תנועה 

כאמור, את הבקשה יש להגיש תוך 30 ימים ממועד המצאת הדו”ח. אולם, אף בחלוף פרק הזמן הקבוע ניתן לנסות לבטל את הדו”ח בתנאי שהאיחור בהגשת הבקשה נבע מגורמים שאינם בשליטתו של הנהג. במקרה כזה, יש להביא הנמקה משכנעת המבהירה את פשר העיכוב.

באילו מקרים התובע ייעתר לבקשת הביטול?

  • אם נוכח כי לא נעברה עברה.
  • אם קיימת טעות מהותית (להבדיל מטעות סופר) בפרטי מבצע העבירה.
  • אם סבר כי אין עניין לציבור בהמשך ההליכים.
  • אם הבקשה לביטול דוח תנועה נדחתה, ניתן להגיש בקשה להישפט תוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה.
  • דו”ח לא קריא – כשכתב ידו של עורך הדו”ח אינו ברור, במקרים מסויימים הדו”ח יבוטל על ידי בית המשפט.

דוחות תנועה  

בעת קבלת דוחות תנועה לא צריך למהר ולשלם. אנו מציעים לפנות קודם להתייעצות ראשונית עם מומחה לדיני תעבורה.

בקשה להישפט על דוח תנועה

את הבקשה להישפט על דוח תנועה, יש לשלוח בדואר רשום תוך 90 ימים ממועד המצאת הדו”ח. אם קדמה לכך בקשה לביטול הדו”ח, ניתן לבקש להישפט על דוח תנועה תוך 30 ימים ממועד דחיית בקשת הביטול. הבקשה להישפט על דוח תנועה מוגשת באמצעות הספח המצורף להודעת התשלום.
הזימון לדין ישלח למבקש תוך שנה מיום קבלת בקשתו להישפט על דוח תנועה. בחלוף פרק זמן זה, ניתן לטעון להתיישנות העבירה.

הסבת דו”ח

נקודת המוצא של רשויות התביעה היא כי בעל הרכב הרשום הוא האחראי לביצוע העבירה. אולם, ניתן לבקש להסב את דוחות תנועה על מי שנהג בפועל ברכב ולכאורה ביצע בו עבירה. את הבקשה יש להגיש תוך 30 ימים, ולתמוך אותה בתצהיר עורך דין תעבורה.
הסבת דו”ח לאחר ששולם הקנס תתאפשר במקרים חריגים בלבד. לבקשה כזו יש לצרף סימוכין המעידים על כך שבעל הרכב פעל לצורך ההסבה טרם התשלום, ולהוכיח ככל שניתן כי בשעת ביצוע העבירה הוא שהה במקום אחר.
יש לציין כי הסבת הדו”ח, לכשעצמה, לא מהווה הודאה של הנהג בפועל בביצוע העבירה. ההסבה קובעת רק כי הרכב היה ברשות אותו נהג.

​המרת דוחות תנועה לאזהרה

נהג זהיר שעברו התעברותי נקי מזה מספר שנים, יכול לבקש להמיר את הדוח שקיבל באזהרה בלבד, ללא קנס או נקודות.

אי תשלום קנסות

על קנס שלא שולם, כולו או מקצתו, בגין דוחות תנועה יש תוספת פיגורים.

תוספת הפיגורים הראשונה היא בשיעור של 50%, והיא מוטלת יום לאחר המועד שנקבע לתשלום הקנס. לאחר מכן, כל שישה חודשים מתווספים 5%.

למשרד הרישוי הסמכות שלא לחדש את רישיון הנהיגה לחייבים שלא דאגו לשלם את הקנסות שלהם. בנוסף, המרכז לגביית קנסות, שהינו הגוף המטפל בגביית הקנסות, רשאי להטיל עיקולים על נכסי החייבים.

ניתן להגיש בקשה להפחתת הקנסות בגין דוחות תנועה וחלוקתם לתשלומים. במידה והבקשה נסמכת על מצב רפואי או כלכלי יש להביא הוכחות לכך. במידה והבקשה אושרה, כבר לאחר התשלום הראשון ניתן להוציא רישיון נהיגה זמני, זאת במידה ולא ניתן בעבר רישיון זמני.

נהג שנתפס ללא רישיון נהיגה שאיננו בתוקף פחות מחצי שנה, יקבל קנס ויחויב בנקודות. במידה והרישיון אינו בתוקף למעלה מחצי שנה, הנהג יקבל זימון לבית המשפט. שם הוא צפוי לעונש חמור בהרבה.

הודאת הנאשם

שוטר שעורך דו”ח חייב לשאול את הנהג החשוד בביצוע העבירה לתגובתו, ולציין את התגובה שניתנה בדו”ח. בהתקיים נסיבות מסוימות, ניתן להביא לביטול דו”ח בו לא צוינה תגובת הנהג. בית המשפט מייחס חשיבות רבה לתגובת המיידית של הנאשם.

אם הודה הנאשם בעבירה יהיה קשה יותר לשכנע את בית במשפט בחפותו. נהג שחושב שכלל לא ביצע את העבירה חייב לציין זאת בתגובתו במפורש.

בנוסף, כדאי לציין פרטים שיסייעו לנהג מאוחר יותר,כגון פרטי העדים, תנאי הראות וכיוצא באלה.

​במידה ובחרת להגיש בקשה להישפט מומלץ להסתייע בעו”ד על מנת לבחון את חוזק הראיות שבתיק, ולבדוק האם נפלו בו פגמים שונים. במקרים רבים, הדבר מוביל לזיכוי או להפחתה משמעותית בעונש.

נהיגה ודוח מהירות מופרזת

רישיון נהיגה והאפשרות לנהוג לכל מקום ובכל נקודת זמן, הם אבני היסוד להתנהלותו של כל אדם. לכן כאשר נהג מקבל דוח מהירות על נהיגה במהירות מופרזת מקנן בו החשש שיהיו לכך השלכות לטווח הארוך. זו הסיבה שהוא מחליט להתייעץ עם עורך דין מומחה לנושא תעבורה, לפני שהוא משלם את הדוח.

האם אכן הנהיגה הייתה במהירות מופרזת 

כל נהג מכיר את אופן הנהיגה שלו ולכן במקרים רבים כאשר הוא מקבל דו”ח מהירות מופרזת הוא חושב שקיימת סבירות גבוהה שהוא לא נהג במהירות כה גבוהה וזאת לאור העובדה שהוא מקפיד על נהיגה על פי חוקי התנועה לגבי מהירות נסיעה בדרך בין עירונית, אולי הייתה חריג נורמטיבית אך לא ייתכן שהמהירות הייתה כה גבוהה. הוא מודע לעובדה שאם זו עבירת מהירות מופרזת הוא עלול לקבל נקודות. יש נהגים שאין להם כלל נקודות ואחרים שהצטברו להם נקודות חובה רבות ולכן הנקודות הנוספות הן אקוטיות. 

עונשים בעקבות דוח מהירות 

הנהג מודע לעובדה שלאור צו המחמיר ענישה בגין עבירת מהירות הוא עלול לקבל קנסות כספיים וגם פסילה מנהלית וזאת על פי החלטתו של השופט. זו הסיבה שהוא לא רוצה לקחת סיכונים ומעדיף להיעזר בהכוונה המשפטית של עו”ד תעבורה שיש לו מיומנות רבה בנושא דוח מהירות. ברור לו שלאחר רישום הדו”ח יש לו אפשרות לשלם את הקנס ובכך להודות למעשה בעבירה של מהירות מופרזת על כל המשתמע מכך, או לחלופין העדיפות שלו היא לבקש העמדה לדין כדי לבדוק נושא זה באופן מעמיק, אם אכן יש הצדקה לקבלת דוח מהירות. 

סיעור מוחות עם עורך הדין 

חשוב לבחור עורך דין מהירות מופרזת שקיבלתם עליו המלצות על פועלו המקצועי והאמין בתחום ייחודי זה ועל ההצלחות יוצאות הדופן שלו. בסיעור מוחות משותף מדווח הנהג לעורך הדין על תחושותיו ועל כך שלהערכתו הקביעה של המהירות שבה הוא נהג אינה נכונה ומדובר בדוח מהירות שאינו אמין כיוון שלא הייתה נהיגה במהירות מופרזת. 

עורך הדין המומחה עובר על טבלת עבירות המהירות והעונשים הצפויים כדי לדעת אם על פי היסטורית העבירות של נהג זה ובהתאם לשיטת הניקוד, מה יהיה העונש הצפוי לו בגין מהירות בדרך עירונית שהיא גבוהה בהרבה משמונים קילומטר לשעה שהם המותרים בחוק.

קו החשיבה של עו”ד תעבורה 

הטיפול המשפטי לאור רף אכיפה הקיים במקרים האלו של דוח מהירות כולל שני רבדים. האחד הוא להוכיח שלא בוצעה נהיגה במהירות כה גבוהה כיוון שאין זה אופייני לנהג זה שמקפיד על חוקי הדרך. מעבר לכך בתוואי הדרך הרלוונטית קיימת סבירות נמוכה שאפשרי לנסוע במהירות מופרזת. הרובד השני הוא לעשות כל שניתן כדי לבצע ביטול דוחות מהירות, אשר יובילו לכך שיבוצע ביטול נקודות. 

ההשלכות של נהיגה במהירות מופרז

עורך דין תעבורה מיומן מסביר ללקוח את ההשלכות של נהיגה במהירות מופרזת כמו הדרישה של רשות הרישוי או משטרת ישראל שהנהג יבצע במקרים מסוימים בדיקת מרב”ד שבודקת את הכשירות שלו לנהוג. כמו כן קיים חשש שהוא יתבקש לעבור קורסים בנושא נהיגה כדי לקבל בחזרה רישיון נהיגה תקף. אם מדובר בנהג חדש, רף אכיפה לגביו הוא חמור יותר מאשר אצל נהגים וותיקים ולכן קיימת סבירות שתהיה בקשה שיעבור שוב מבחן תיאוריה ורק לאחר מכן הוא יוכל לנהוג שוב בכבישים. 

הטקטיקה של עו”ד מהירות מופרזת

דוח מהירות אינו עניין של מה בכך ומשטרת התנועה עושה כל שניתן כדי לתפוס כל נהג שנוסע במהירות מופרזת ולהטיל עליו קנס וזאת באמצעי אכיפה שונים. שוטרים מפעילים מכשור מתוחכם כמו מכ”ם דבורה, מד לייזר ומצלמות מהירות. אחת הבעיות המהותיות במכשור זה הוא שלעיתים מדובר במכשיר שתוצאותיו אינן נכונות והן אינן זהות למהירות בפועל.

במקרים מסוג זה, עורך הדין יבצע כמה בדיקות מעמיקות באמצעות בוחן מנוסה, כדי לוודא שהמכשיר היה תקין בעת המקרה, שהוא היה מכויל והיה תיאום אופקי ואנכי בנקודת ההצבעה לקרן הלייזר. אם המכשיר לא היה תקין או שהדרך אכן לא מאפשרת נהיגה כה מהירה, הרי שהדוח של מהירות מופרזת אינו נכון ולכן אין להטיל על הנהג נקודות על כל ההשלכות של פעולה זו. 

משרד עו”ד סטולר מתמחה בטיפול בעבירות תנועה של מהירות מופרזת. לפרטים ולייעוץ צרו קשר או התקשרו 03-3811601 ונשמח לעמוד לרשותכם

תוכן עניינים
קיבלת דו״ח תנועה? כתב אישום והזמנה לדין?
עורכי הדין יאיר ואיתן סטולר ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה ופנייה: 073-3753331

עוד פרקים

3 קטעי וידאו