שאלה של מדיניות: מי יותר אשם?


בפני כבוד השופט טננבוים מבית המשפט לתעבורה בירושלים הובא מקרהו של נהג הנאשם בכך שחרג משעות הנהיגה המותרות על פי תקנות התעבורה. בפסק הדין, התייחס כבוד השופט באריכות לשיקול דעת התביעה בהחלטתה להעמיד לדין את הנהג בלבד, ומתח ביקורת על כך שהמעסיק לרוב פטור מכל אחריות. מצב דברים זה אינו מאפשר למגר תופעות במסגרתן נהגים שכירים מבצעים עבירות בעידודו ובשירותו של המעסיק. יובהר, כי הכוונה היא לעבירות דוגמת זו שנדונה בפסק הדין, ולא לעבירות שאינן קשורות ישירות לביצוע העבודה (נהיגה בשכרות, למשל).     

מצב זה הינו שכיח בחברות העוסקות במתן שירותי הסעות, הובלות וכיוצא באלה. כיוון שלרוב הרכב הינו בבעלות המעביד, הציע כבוד השופט, בין היתר, להוציא הודעת איסור שימוש ממושכת לגבי הרכב בו בוצעה עבירה מסוג זה. 

במקרה הנדון הנהג אומנם הורשע, אך בגזר הדין הסתפק כבוד השופט בהטלת קנס נמוך יחסית ועונש מותנה בלבד.

לשמור על קשר !

בקר אותנו

משרדנו בתל אביב
רחוב שוקן 26
קומה 3, מול בית המשפט לתעבורה

טלפון: 03-3811601
פקס: 077-2088000
פקס נוסף: 03-5408784

משרדנו באילת
יותם 1

טלפון: 03-3811601
פקס: 077-2088000

משרדנו בחיפה
שד' בן גוריון 21
בית הקשתות, קומה ג' , המושבה הגרמנית

טלפון: 03-3811601
פקס: 077-2088000
פקס נוסף: 04-8537666

משרדנו בחדרה
רחוב הלל יפה 11

טלפון: 03-3811601
פקס: 077-2088000

יצירת קשר

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
יאיר איתן סטולר