קיצור תקופת ההתישנות בעבירות שתועדו במצלמה


הצעת חוק המונחת על שולחן הכנסת קובעת כי בעבירות אשר תועדו על ידי מצלמה (למשל, עבירות מהירות או נסיעה בניגוד למופע אור אדום ברמזור, אשר נקלטו במצלמה המוצבת בכביש) תקוצר תקופת ההתישנות, כך שבאם לא הומצא לנהג בדואר דו"ח בגין העבירה תוך 120 ימים ממועד ביצועה- העבירה תתישן. באם מדובר ברכב חדש, תעמוד תקופת ההתישנות על 300 ימים.

המדובר הוא בקיצור משמעותי של תקופת ההתישנות, אשר יסייע בידי הנהג לנהל ביעילות את הגנתו, לאור משך הזמן הקצר שבין מועד ביצוע העבירה ועד לקבלת הדו"ח בגינה.

לשמור על קשר !

בקר אותנו

משרדנו בתל אביב
רחוב שוקן 26
קומה 3, מול בית המשפט לתעבורה

טלפון: 03-3811601
פקס: 077-2088000
פקס נוסף: 03-5408784

משרדנו באילת
יותם 1

טלפון: 03-3811601
פקס: 077-2088000

משרדנו בחיפה
שד' בן גוריון 21
בית הקשתות, קומה ג' , המושבה הגרמנית

טלפון: 03-3811601
פקס: 077-2088000
פקס נוסף: 04-8537666

משרדנו בחדרה
רחוב הלל יפה 11

טלפון: 03-3811601
פקס: 077-2088000

יצירת קשר

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
יאיר איתן סטולר