מאמר נהיגה בשכרות

לאחרונה, יצא פס"ד חדש שנדון בפני כב' הש' סלאמה אינאס.

שם קבע השופט לזכות את הנאשם מעבירה של מנהיגה בשכרות לפי ס' 64 לפקודת התעיבורה.

נ' הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו נהיגה בשכרות כאשר ע"פ הנטען נמצאו בגופו 440 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אויר נשוף.

· בכתב האישום המקורי בוצע תיקון לעניין כמות האלכוהול. בהחלטת כבוד הש' מיום 09.03.08 נקבע כי בימ"ש יתעלם מהתיקון המספרי. עד היום לא הובהר מי ביצע את התיקון ובאילו נסיבות. על אף ההחלטה להתעלם מהתיקון, נקבע כי אין מדובר בעניין טכני גרידא אלא בעובדה שיש בה כדי להוסיף לספק שהתעורר בתיק זה.

  • מטעם התביעה העידו 5 עדים.

1. רס"מ צרפתי יצחק, עורך ההזמנה לדין

2. רס"מ ניקולס אליאס שערך לנאשם את בדיקת הנשיפה. באמצעות עד זה הוגשו דו"ח פעולת ינשוף, צילום בדיקת הכיול שעשה המכשיר ופלט המכשיר. הנאשם כפר בתוכן הפלט וביקש תעודת עובד ציבור לגבי תוכנו, איך הוא נוצרו והמשמעות שלו. תעודה או חו"ד זו לא הוגשה מעולם.

ניקולס העיד כי אינו יודע כיצד עובד הינשוף מ"בפנים" וכי בהפעילו את המכשיר הוא בסכ"ה ממלא אחר ההוראות המופיעות בצג המכשיר. עוד ציין כי אין לו דרך לבדוק את המכשיר הוא אישר שנעשית על ידו בדיקה כפולה למכשיר, אך הוא לא יודע שצריך לבדוק שהתוצאה לא תעלה כעל 50 מיקרוגרם, לפני בדיקת הכיול הוא לא בדק את הטמפרטורה ולחות האויר החדר.

3. עדת התביעה השלישית היתה המתנדבת שרון גולן שערכה את דוח הפעולה אודות הטיפול באירוע וטופס המאפיינים.

היא לא עברה בחינות מיוחדות בטרם הוכשרה לעשות בדקת מאפיינים. הי אלא ידעה לענות על השאלה האם ניתן לשתות ועדין לא להיות תחת השפעת אלכוהול. לשאלה מתי לדעת אדם נתון תחת השפעת אלכוהול היא השיבה כי למיטב ידיעתה גם אחרי כוס אחת של בירה.

4. עד תביעה רביעי היה רס"ב אבנר ברזילאי, טכנאי מעבדת מכשור אכיפה באגף התנועה,באמצעותו הוגשה תעודת עובד ציבור לפיה ביום 6.7.06 ערך בדיקות למכשיר הינשוף והמכשיר נמצא תקין לפעולה.

לעניין הכשרתו המקצועית השיב שבאו מהחברה ועשו לנו קורס של יומיים שלושה והראו לנו כל מיני דברים ולאחר מכאן ראש המעבדה הראה לנו נוהל עבודה שלפיו אנו עובדים. עוד הוסיף שהוא אינו עד מומחה ותפקידו לבדוק את התוצאות שיוצאות לו. הוא ציין, שיש פלט סופי שמצביע על כך שהמכשיר תקין או לא, הפלט מוצמד לנייר העבודה. הוא לא יודע מי "בנה" את הנוהל.עוד הסתבר כי הביקורת האחרונה שנערכה למכשיר לפני תאריך העבירה בתיק זה נערכה ע"י שחר צברי ביום 28.11.06 ועל כן עדותו של אבנר הפכה לבלתי רלוונטית.

5. עד תביעה חמישי היה כאמור רס"ב צברי שחר גם הוא טכנאי במעבדת מכשור אכיפה באגף התנועה, ע"פ תעודת עובד ציבור שערך, מכשיר הינשוף בתיק זה נבדק על ידובתאריך 28.11.06 ונמצא תקין. שחר אישר שאין לו תעודת מפעיל כלומר שאינו מוסמך להפעיל את המכשיר וכי אינו עד מומחה למכשיר.הוא העיד את פעולותיו מבצע בהתאם לנוהל וכי הוא לא שותף לכתיבתו.

  • עדים מטעם ההגנה

1. הנאשם בחר להעיד, בעדותו ציין כי נבדק 3-4 דק' לאחר שהוצא מהרכב. לשוטרים באירוע אמר כי לא שתה ואילו לקצין אמר ששתה חצי כוס.

2. עד נוסף מטעם ההגנה היה ד"ר איליה פוליצ'וק, מרצה בכיר במחלקה להנדסה כימית וביוטכנולוגיה של המרכז האונברסטאי אריאל, אשר ערך חו"ד מיום 22.1.08 כנגד אמינות המכשיר.

חו"ד זו דנה באי ההתאמה של נהלי הכיול של מכשיר הינשוף "דראגר אלכוטסט 7110 MK III IL" של משטרת ישראל לתקנים של הארגון הבינלאומי למטרולוגיה רשמית ותוצאותיה.הוא קובעכי פעולת הכיול לוקה בחסר בהשוואה להליכים במדינות אחרות וכתוצאה מכך המדידות נפגמת קשות. עוד עולה כי הכיולים אינם מבוצעים בהתאם למקובל במקרה של המכשירים אשר נועדו ליצור ראיות קבילות בבימ"ש ולכן אי אפשר ליחס מהימנות מעבר לספק סביר לבדיקות שמבצעת משטרת ישראל לחשודים בשכרותבאמצעות מכשיר הינשוף.

עוד הוסיף המומחה כי המכשיר אינו זהה בארה"ב ובישראל והפעולות שמתבצעות במכשיר בישראל אינן תואמות את התקנים.

לדוג' בכיול חצי שנתי המכשיר הישראלי דורש ריכוז של 4 גזים שונים ועשר בדיקות גזעל מנת להיות מסוגל לבנות עקומת כיול ולבנות השתנות תוצאות. המכשיר הראיתי אמור להבדיל בין גז רטוב ליבש ואילו המכשיר הישראלי אינו עובד על גז רטוב. זאת ועוד חייב להיות הפרש של לפחות 2 דק' בין שתי הבדיקות בעוד שהמכשיר הישראלי "נועל את עצמו תוך 2 דק'".

באותו דיון אישר המומחה כי לא עשה ניסוי כלשהו במכשיר הנשיפה שתאמת או תשלול תוצאה שהתקבלה. הוא ציין שהוא מתנגד לרעיון הניסוי משום שזה "כאילו להתעמת עם תקנים בינ"ל. התקנים נכתבו שלא לבזבז כספים, אלא ע"מ להעניק לבדיקה מהימנות מרבית.

ההכרעה

בית המשפט קבע כי התביעה לא הצליחה להרים את נטל ההוכחה על אף שעדותו של הנאשם לא הותירה עליו רושם חיובי.

הוא קבע כי חו"ד מומחה מטעם ההגנה יש בה לעורר ספק לגבי אמינות הבדיקה והתוצאה שהתקבלה.

התביעה מטעמה לא הגישה חו"ד מומחה מטעמה, עד התביעה אבנר אישר בחקירתו הנגדית כי אינו בבחינת עד מומחה וכי תפקידו הוא "לבדוק את תוצאות שיוצאות לו.

עד התביעה שחר לא תרם מאומה כי אינו בבחינת עד מומחה למכשיר ושאת פעולותיו הוא מבצע לפי הנוהל.

עד התביעה אליאס לא הוסיף הרבה. הוא אישר שאינו יודע איך עובד המכשיר מבפנים וכי בהפעלתו אתהמכשיר הוא בסה"כ ממלא ההוראות המופיעות בצג.

על כן, קבע בית המשפט, כי אין מנוס מלקבוע כי חו"ד מומחה ההגנה יש בה כדי לעורר ספק בראיות התביעה.

לשמור על קשר !

בקר אותנו

משרדנו בחיפה
שד' בן גוריון 21
בית הקשתות, קומה ג' , המושבה הגרמנית

טלפון: 03-3811601
פקס: 077-2088000
פקס נוסף: 04-8537666

משרדנו בתל אביב
רחוב שוקן 26
קומה 3, מול בית המשפט לתעבורה

טלפון: 03-3811601
פקס: 077-2088000
פקס נוסף: 03-5408784

משרדנו בחדרה
רחוב הלל יפה 11

טלפון: 03-3811601
פקס: 077-2088000

משרדנו באילת
יותם 1

טלפון: 03-3811601
פקס: 077-2088000

יצירת קשר

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
יאיר איתן סטולר