פסילה עד תום הליכים בעקבות תאונה קטלנית

תיקון 78 לפקודת התעבורה, משנת 2007, קובע בסעיף 46ב כי עם הגשת כתב האישום נגד נהג בעבירה שגרמה לתאונה בה נגרם מותו של אדם, על בית המשפט לפסול את רשיונו עד לתום ההליכים נגדו. כלומר, עד למתן פסק הדין.

בית המשפט רשאי לסטות מהוראה זו, מנימוקים שירשמו, אם השתכנע כי לא נשקפת סכנה לציבור מהמשך נהיגתו של הנאשם. נטל ההוכחה הוא על הנאשם.

בכך, למעשה, קבע המחוקק חזקה על פיה נשקפת סכנה מנהג שנאשם בגרימת תאונה שתוצאותיה קטלניות. ככל חזקה, גם זו ניתנת לסתירה. המשמעות היא היפוך נטל ההוכחה. אם טרם התיקון, נדרשה התביעה להוכיח כי נהיגת הנאשם מסכנת את הציבור, עתה זוהי ההנחה שמשמשת נקודת מוצא לדיון, ועל הנאשם להפריכה. אם הדבר לא יעלה בידיו, יפסל רשיונו עד תום ההליכים.  

 

יובהר, כי בית המשפט לא יורה על פסילה עד תום ההליכים טרם הגשת כתב האישום, ובכל מקרה, תינתן לנאשם הזדמנות להוכיח כי לא נשקפת סכנה מהמשך נהיגתו. 

טרם הגשת כתב האישום ניתן לפסול מנהלית רשיונו של נהג שהיה מעורב בתאונת דרכים קטלנית לתקופה של 90 ימים. פסילה זו, להבדיל מפסילה עד תום ההליכים, מוטלת על ידי קצין משטרה.

לשמור על קשר !

בקר אותנו

משרדנו בחיפה
שד' בן גוריון 21
בית הקשתות, קומה ג' , המושבה הגרמנית

טלפון: 03-3811601
פקס: 077-2088000
פקס נוסף: 04-8537666

משרדנו בתל אביב
רחוב שוקן 26
קומה 3, מול בית המשפט לתעבורה

טלפון: 03-3811601
פקס: 077-2088000
פקס נוסף: 03-5408784

משרדנו בחדרה
רחוב הלל יפה 11

טלפון: 03-3811601
פקס: 077-2088000

משרדנו באילת
יותם 1

טלפון: 03-3811601
פקס: 077-2088000

יצירת קשר

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
יאיר איתן סטולר