השבתת רכב

סעיף 57א(2) לפקודת התעבורה קובע כי במצבים מסוימים השוטר רשאי לאסור את השימוש ברכב לתקופה של 30 יום. אם הרכב כבר הושבת בעבר (במהלך 3 השנים האחרונות) ניתן לאסור את השימוש בו ל- 60 יום.

 

מניין הימים יחל ביום הצבת הרכב במגרש, אף אם בהודעת איסור השימוש ננקב תאריך מוקדם יותר. 

באילו מקרים ניתן להשבית את הרכב?

 • נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים.

 • נהיגה בזמן פסילה.

 • נהיגה ללא רשיון נהיגה.

 • נהיגה ללא מלווה או הסעת נוסעים מעל המותר כשמדובר בנהג חדש.

 • הפקרה.

 • הובלת מטען עודף.

 • הסעת נוסעים בשכר שלא כחוק.

באילו מקרים השבתת הרכב ניתנת לביטול?

סעיף 57ב לפקודת התעבורה עונה על שאלה זו:

 • כאשר הנהג לקח את הרכב ללא ידיעתו וללא הסכמתו של בעל הרכב.

 • כאשר בעל הרכב עשה כל שביכולתו למניעת העבירה אך הנהג פעל בניגוד להוראותיו.

 • כאשר מתקיימות נסיבות אחרות המצדיקות זאת.

בנסיבות מסוימות ניתן לבטל את איסור השימוש ברכב או לפחות לקצר את משך ההשבתה. עורך הדין יבחן באיזה אופן נמסרה הודעת אי- השימוש לבעל הרכב; מהם האישומים בגינם הושבת הרכב; מהן הראיות כנגד הנהג; מהן הנסיבות הספציפיות של המקרה; מהן נסיבותיו האישיות של הנהג; מהי הזיקה בין בעל הרכב לנהג ועוד.

לשמור על קשר !

בקר אותנו

משרדנו בתל אביב
רחוב שוקן 26
קומה 3, מול בית המשפט לתעבורה

טלפון: 03-3811601
פקס: 077-2088000
פקס נוסף: 03-5408784

משרדנו באילת
יותם 1

טלפון: 03-3811601
פקס: 077-2088000

משרדנו בחיפה
שד' בן גוריון 21
בית הקשתות, קומה ג' , המושבה הגרמנית

טלפון: 03-3811601
פקס: 077-2088000
פקס נוסף: 04-8537666

משרדנו בחדרה
רחוב הלל יפה 11

טלפון: 03-3811601
פקס: 077-2088000

יצירת קשר

 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • TikTok
יאיר איתן סטולר