טלפון נייד למקרה חרום: 052-284-6936, 052-281-6081

077-2055000
משרדנו בחיפה
שד' בן גוריון 21
משרדנו בתל אביב
רחוב שוקן 26
משרדנו בחדרה
רחוב הלל יפה 11
משרדנו ברמת-גן
בן גוריון 1 מגדלי בסר 2
משרדנו באילת
רחוב הבשמים 39

פסילה עד תום הליכים בעקבות תאונה קטלנית

תיקון 78 לפקודת התעבורה, משנת 2007, קובע בסעיף 46ב כי עם הגשת כתב האישום נגד נהג בעבירה שגרמה לתאונה בה נגרם מותו של אדם, על בית המשפט לפסול את רשיונו עד לתום ההליכים נגדו. כלומר, עד למתן פסק הדין.

בית המשפט רשאי לסטות מהוראה זו, מנימוקים שירשמו, אם השתכנע כי לא נשקפת סכנה לציבור מהמשך נהיגתו של הנאשם. נטל ההוכחה הוא על הנאשם.

בכך, למעשה, קבע המחוקק חזקה על פיה נשקפת סכנה מנהג שנאשם בגרימת תאונה שתוצאותיה קטלניות. ככל חזקה, גם זו ניתנת לסתירה. המשמעות היא היפוך נטל ההוכחה. אם טרם התיקון, נדרשה התביעה להוכיח כי נהיגת הנאשם מסכנת את הציבור, עתה זוהי ההנחה שמשמשת נקודת מוצא לדיון, ועל הנאשם להפריכה. אם הדבר לא יעלה בידיו, יפסל רשיונו עד תום ההליכים.   

יובהר, כי בית המשפט לא יורה על פסילה עד תום ההליכים טרם הגשת כתב האישום, ובכל מקרה, תינתן לנאשם הזדמנות להוכיח כי לא נשקפת סכנה מהמשך נהיגתו. 

טרם הגשת כתב האישום ניתן לפסול מנהלית רשיונו של נהג שהיה מעורב בתאונת דרכים קטלנית לתקופה של 90 ימים. פסילה זו, להבדיל מפסילה עד תום ההליכים, מוטלת על ידי קצין משטרה.  

הוסף הערה