טלפון נייד למקרה חרום: 052-284-6936, 052-281-6081

077-2055000
משרדנו בחיפה
שד' בן גוריון 21
משרדנו בתל אביב
רחוב שוקן 26
משרדנו בחדרה
רחוב הלל יפה 11
משרדנו ברמת-גן
בן גוריון 1 מגדלי בסר 2
משרדנו באילת
רחוב הבשמים 39

משרד הרישוי: שיטת הניקוד

הרשעה בגין עבירה המצוינת בתוספת השישית לתקנות התעבורה מחייבת, בנוסף לכל עונש אחר, ברישום נקודות לחובת הנהג במשרד הרישוי [תקנה 544]. בהקשר זה ראוי לציין כי תשלום קנס מסוג ברירת משפט - כמוהו כהרשעה.

בגין צבירה של 36 נקודות ומעלה רשיונו של הנהג יפסל לתקופה של 3 חודשים. בנוסף, יהיה עליו לעמוד בבחינת תאוריה לשם חידוש הרשיון [תקנה 549(ג)].

מהי תקופת הצבירה ?

רישום הנקודות תקף לשנתיים, כך שבדרך כלל הנקודות ימחקו בתום תקופה זו [תקנה 547(ב)]. אולם, אם במהלך השנתיים הנהג צבר 22 נקודות ומעלה תוארך תקופת הצבירה ל- 4 שנים [תקנה 547(ג)]

צבירה של 12-22 נקודות מחייבת בקורס נהיגה מונעת והנקודות לא ימחקו עד שהנהג יעמוד בהצלחה בקורס [תקנה 547(ד)]. אם באותה תקופת צבירה ירשמו לנהג נקודות נוספות, כך שיצברו לחובתו 24-34 נקודות, הוא ידרש לעבור קורס נוסף [תקנה 549(ב)]

עבור נהג אשר רשיונו הוחזר לו לאחר ריצוי פסילה מטעם משרד הרישוי - תקופת הצבירה תעמוד על 6 שנים מיום חידוש הרשיון. אם במהלכן הוא יצבור שוב 36 נקודות או יותר, רשיונו יפסל לתקופה של 9 חודשים. בנוסף, חידוש הרשיון יותנה בבדיקה במכון הרפואי ובקיומו של מבחן מעשי ועיוני (טסט ותיאוריה). 

בגין אילו עבירות ירשמו נקודות ?

כאמור, אלו הן העבירות המנויות בתוספת השישית לתקנות.

עבירות המחייבות ב- 10 נקודות
 • גרימת תאונת דרכים קטלנית [סעיף 304 לחוק העונשין]
 • הפקרה אחרי פגיעה [סעיף 64(א) לפקודת התעבורה]
 • מהירות מופרזת החורגת ב- 30 קמ"ש ומעלה בדרך עירונית או ב- 40 קמ"ש ומעלה בדרך שאינה עירונית או דרך מהירה [תקנות 22(א), 54(א)]
 • עקיפה בדרך לא פנויה או תוך חציית קו הפרדה רצוף [תקנות 47(ד), 47(ה)(5)]
 • אי מתן זכות קדימה בתמרור "עצור" או "האט" [תקנות 22(א), 64(ג) או 64(ד)]
 • נסיעה באור אדום בניגוד לרמזור ה-1 [תקנות 22(א), 64(ד)]
 • אי מתן אפשרות להולך רגל לחצות בבטחה בנסיבות מחמירות [תקנה 67(א)]
 • הובלת מטען שמשקלו חורג ב- 24.9% מהמותר לגבי אותו סוג רכב [תקנה 85(א)(5)]
 • נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים [סעיף 62(3) לפקודת התעבורה; תקנות 26(2), 169ב]
 • נהיגה בזמן פסילה [סעיף 67 לפקודת התעבורה]
עבירות המחייבות ב- 8 נקודות
 • נסיעה ללא רשיון נהיגה תקף [סעיף 10(א) לפקודת התעבורה]
 • גרימת תאונת דרכים עם נפגעים או התנהגות שגרמה נזק לאדם [סעיף 38(3) לפקודת התעבורה, תקנה 21(ב)(2) לתקנות התעבורה]
 • התנהגות שעלולה לסכן חיי אדם [תקנה 21(ב)(4)]
 • נהיגה ברכב אשר מצבו עלול לסכן עוברי דרך[תקנה 27(א)]
 • פניית פרסה תוך סיכון עוברי דרך [תקנה 44(א)]
 • עקיפה כשהראות לקויה לפני צומת, מעבר חצייה או מפגש מסילת ברזל [תקנות 47(ה)(1), 47(ה)(2)]
 • מהירות מופרזת החורגת מהמותר ב- 20 עד 30 קמ"ש בדרך עירונית או ב- 25 עד 40 קמ"ש בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה. [תקנות 22(א), 54(א)] 
 • אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל. [תקנות 56(א)(1), 56(א)(2), 56(א)(3), 56(א)(4)] 
 • נסיעה באור אדום וצהוב יחד בניגוד לרמזור השני. [תקנות 22(א), 64(ד)]
 • נסיעה באור צהוב מהבהב מבלי לאפשר להולך רגל או לרכב הבא לצומת לחצות בבטחה. [תקנה 64(ה)] 
 • הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח. [תקנה 85(א)(4)]
 • הובלת מטען החורג ממידות הרכב. [תקנות 85(ד)(1), 85(ה)(3)]
 • הובלת מכולה בניגוד לתקנות. [תקנות 85א(ו)(1), 85א(ו)(3), 85א(ו)(4]
 • חריגה משעות הנהיגה המותרות. [תקנה 168]
 • נהיגה ברכב שנמסרה לגביו הודעת אי שימוש. [תקנה 308(ד)] 
 • נהיגה ללא טכנוגרף תקין. [תקנה 364ד(ב)]
 • נהיגה ללא מגביל מהירות תקין. [תקנה 364ה(ג)]
עבירות המחייבות ב- 6 נקודות
 • נהיגה ללא רשיון רכב. [סעיף 2 לפקודת התעבורה]
 • נהיגה בקלות ראש. [סעיף 62(2) לפקודת התעבורה]
 • נהיגה לא זהירה. [תקנה 21(ג)]
 • נהג שאינו חגור בחגורת בטיחות. [תקנה 83ב(א)] 
 • הסעת ילד ללא מושב בטיחות מתאים. [תקנה 83א]
 • אי ציות לתמרור "אין כניסה". [תקנה 22(א)] 
 • אי ציות לתמרור האוסר עקיפה. [תקנה 22(א)]
 • נסיעה בכיוון המנוגד לאמור בתמרור (חץ המצויר על פני הכביש גם הוא בגדר תמרור). תקנות 22(א) ו- 36(ד)] 
 • אי ציות להוראתו או איתותו של שוטר או פקח עירוני. [תקנות 23(א)(1),  23(א)(2)]
 • נהיגה תוך חוסר שליטה ברכב. [תקנות 26(4), 27(ג)]
 • נהיגה שלא בכביש, למעט כלי רכב דו גלגלי. [תקנה 33(א)]  
 • נהיגה תוך חציית קו הפרדה רצוף. [תקנה 36(ג)]
 • נהיגה שלא בצד ימין של הדרך. [תקנות 35, 46(א)]
 • נהיגה בכיוון הנגדי בכביש חד- סטרי. [תקנה 37]
 • נהיגת מכונה ניידת או טרקטורון בניגוד לתקנות. [תקנות 39א(א), 39א(ג), 39א(ז), 39ג(א)]
 • עקיפה לפני מעבר חציה או בצומת. [תקנות 47(ה)(3), 47(ה)(4)]
 • רכב מעל 4 טון העוקף שלא כדין רכב עוקף. [תקנה 47(ח)] 
 • אי מתן זכות קדימה לרכב מימין; לרכב ממול בפניה שמאלה; לרכב שבדרך הסלולה; לרכב הנע בכביש; לרכב שבא מנגד; אי מתן אפשרות להולך רגל לחצות בבטחה; כניסה למסלול תנועה תוך סיכון. [תקנות 64(א)(1), 64(א)(2), 64(א)(3), 64(ב)(1), 64(ב)(2), 66, 68]
 • כניסה לצומת או למפגש מסילת ברזל כשאין אפשרות להמשין בנסיעה (למשל, כניסה לצומת לא פנוי). [תקנה 65]  
 • הובלת מטען בתפזורת שלא כראוי. [תקנות 85(א)(6), 86(1), 86(2), 86(3)]
 • הפרשת חומרים הפוגעים בבטיחות. [תקנה 155]
עבירות המחייבות ב- 4 נקודות
 • אי עצירה בתמרור "עצור". [תקנה 22(א)]
 • הפרעה לתנועה או עיכובה. [תקנה 21(ב)(3)]
 • נסיעה שלא כדין במעגל תנועה (שלא מימינו או מבלי לתת זכות קדימה לרכב החוצה). [תקנה 22(א)]
 • שימוש בטלפון נייד ללא דיבורית. [תקנה 28(ב)] 
 • כניסת רכב מסחרי לצומת שלא מהנתיב הימני. [תקנה 36(ה)]
 • נסיעה אחורנית תוך סיכון או פגיעה. [תקנה 45]
 • עקיפה מימין או עקיפה אחרי תמרור המודיע על מפגש מסילת ברזל. [תקנה 47(א)] 
 • עיכוב התנועה, אי ירידה לשוליים כשהדבר נדרש. [תקנות 48(ב) ו- 48(ג)]
 • אוטובוס החוצה מפגש מסילת ברזל כשהאזור איננו סלול באספלט. [תקנה 57]
 • אי מתן אפשרות להולך רגל לחצות בבטחה. [תקנה 67(א)]
 • הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח. [תקנה 85(א)(3)]
 • הובלת מטען המגביל את שדה הראייה. [תקנה 85(א)(2)(ב)]
 • אי מתן זכות קדימה לרכב בטחון. [תקנה 93(א)(1)
 • נהיגת רכב תפעולי שלא באזור שנקבע. [תקנה 95ד]
 • נסיעה ללא הפעלת אורות כנדרש. [תקנות 96, 97(ד), 99(א)(1), 99(א)(2), 99(א)(3), 101 ו- 103]
עבירות המחייבות ב- 2 נקודות
 • נהיגה כאשר הנוסע איננו חגור, אך הנהג חגור. [תקנה 83ב(א)] 
 • נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה. [תקנה 38(א)]
 • גרירת רכב שלא בבטיחות. (תקנה 90(ו)]
 • גרירת מכונה ניידת שלא כדין. [תקנה 91(א)]
 • גרירת גרור או נתמך שלא כדין. [תקנה 91(ב)]
 • גרירת רכב מנועי ברכב שאינו מתאים. [תקנה 91(ג)]
 • גרירה של יותר מגרור אחד ללא היתר מתאים. [תקנה 91(ו)]
 • גרירה באופנוע ללא היתר. [תקנה 91(ז)]
 • נסיעה ללא הפעלת אורות כנדרש. [תקנות 97(א), 97(ב) ו- 97(ג)]

איך תמנע מפסילה ?

כאמור, תשלום דו"ח כמוהו כהרשעה בדין. על כן מומלץ לבחון מבעוד מועד דרכים לביטולו של הדו"ח או להמרתו באזהרה לשם המנעות מצבירת נקודות.

נהג אשר כבר צבר 36 נקודות או יותר בתוך תקופת הצבירה יקבל הודעה בדבר פסילת רשיונו. בתוך 30 יום מהמצאת ההודעה הנהג רשאי לפנות בכתב לרשות הרישוי ולבקש שימוע בעניינו. במקרה כזה מועד תחילת ריצוי הפסילה ידחה ב- 45 ימים, במהלכם הנהג יזומן לשימוע. בשימוע ינתן משקל למידת מסוכנותו של הנהג ולנסיבותיו האישיות.

 ערעור

ערעור על החלטת משרד הרישוי ניתן להגיש לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.

הוסף הערה