טלפון נייד למקרה חרום: 052-284-6936, 052-281-6081

077-2055000
משרדנו בחיפה
שד' בן גוריון 21
משרדנו בתל אביב
רחוב שוקן 26
משרדנו בחדרה
רחוב הלל יפה 11
משרדנו ברמת-גן
בן גוריון 1 מגדלי בסר 2
משרדנו באילת
רחוב הבשמים 39

השבתת רכב

סעיף 57א(2) לפקודת התעבורה קובע כי במצבים מסוימים השוטר רשאי לאסור את השימוש ברכב לתקופה של 30 יום. אם הרכב כבר הושבת בעבר (במהלך 3 השנים האחרונות) ניתן לאסור את השימוש בו ל- 60 יום.
 
מניין הימים יחל ביום הצבת הרכב במגרש, אף אם בהודעת איסור השימוש ננקב תאריך מוקדם יותר. 

באילו מקרים ניתן להשבית את הרכב ?

  • נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים.
  • נהיגה בזמן פסילה.
  • נהיגה ללא רשיון נהיגה.
  • נהיגה ללא מלווה או הסעת נוסעים מעל המותר כשמדובר בנהג חדש.
  • הפקרה.
  • הובלת מטען עודף.
  • הסעת נוסעים בשכר שלא כחוק.

באילו מקרים השבתת הרכב ניתנת לביטול ?

סעיף 57ב לפקודת התעבורה עונה על שאלה זו:

  • כאשר הנהג לקח את הרכב ללא ידיעתו וללא הסכמתו של בעל הרכב.
  • כאשר בעל הרכב עשה כל שביכולתו למניעת העבירה אך הנהג פעל בניגוד להוראותיו.
  • כאשר מתקיימות נסיבות אחרות המצדיקות זאת.
בנסיבות מסוימות ניתן לבטל את איסור השימוש ברכב או לפחות לקצר את משך ההשבתה. עורך הדין יבחן באיזה אופן נמסרה הודעת אי- השימוש לבעל הרכב; מהם האישומים בגינם הושבת הרכב; מהן הראיות כנגד הנהג; מהן הנסיבות הספציפיות של המקרה; מהן נסיבותיו האישיות של הנהג; מהי הזיקה בין בעל הרכב לנהג ועוד.
 
 

אחסון הרכב בתקופת ההשבתה

הוסף הערה