טלפון נייד למקרה חרום: 052-284-6936, 052-281-6081

077-2055000
משרדנו בחיפה
שד' בן גוריון 21
משרדנו בתל אביב
רחוב שוקן 26
משרדנו בחדרה
רחוב הלל יפה 11
משרדנו ברמת-גן
בן גוריון 1 מגדלי בסר 2
משרדנו באילת
רחוב הבשמים 39

ערעורים

 רשות וזכות ערעור

סימן ד1 לתקנות התעבורה

רקע כללי
לפי חוק יסוד: השפיטה, כל דיון העוסק בדיני תעבורה יתקיים במסגרת בית המשפט לענייני תעבורה, הסמוך לבית משפט השלום. ערעור על החלטת בית המשפט לענייני תעבורה ידון בבית המשפט המחוזי. זהו  ערעור בזכות לתקופה של 45 ימים. 
 
להבדיל מרוב הערעורים הנדונים בבית המשפט המחוזי המתנהלים בפני שלושה שופטים, ערעור בעינייני תעבורה מתקיים בפני דן יחיד, למעט חריג של אישום בגין גרימת מוות או הפקרה.
ערעור על פסיקת בית המשפט המחוזי יוגש ברשות בלבד. אם לא ניתנה רשות ערעור לבית המשפט העליון, הופך פסק הדין לחלוט, קרי, כזה  שלא ניתן לערער עליו.
רשות הערעור לבית המשפט לא תנתן אלא בעניין בעל חשיבות לציבור כולו או כזה שיש בו חידוש הלכה. בכדי לקבל רשות ערעור יש צורך בבסיס משפטי מוצק. 
 
את הבקשה לרשות ערעור יש לשלוח בכתב, ובית המשפט העליון רשאי לדון בבקשה זו בדן יחיד, לאשרה או לדחותה אף מבלי לזמן את הצדדים.כמו כן,  בית המשפט העליון רשאי לאשר חלק מהבקשה. אם אושרה בקשת הערעור, ידון בית המשפט העליון בערעור בהרכב של שלושה שופטים או יותר, כאשר זהו ערעור שני. 

ישנם תיקים בהם הערעור לבית המשפט עליון הוא הערעור הראשון. למשל, תיק הריגה המתחיל בבית המשפט המחוזי וזכות הערעור עוברת לבית המשפט העליון. הריגה בתאונת דרכים, שיש בה את המרכיבים של הריגה ולא המרכיבים של גרימת מוות, תדון בפני שופט אחד.  
 
בכתב אישום על גרימת מוות כתוצאה מתאונת דרכים, התובע יהיה הפרקליט ולא השוטר, והאישום יהיה לפי סעיף 304 לחוק העונשין בצירוף סעיפים 40 ו-64 לפקודת התעבורה; סעיף 64 עוסק בחובת המאסר וסעיף 40 עוסק בחובת פסילת הרישיון. על כתב אישום רגיל, לעומת כתב אישום הכרוך בגרימת מוות, חתום שוטר ולא פרקליט. במקרים בהם חתום שוטר, עוברת המשטרה על הדו"ח שכתב השוטר על מנת שיזכור את פרטי האירוע ואם יוזמן לבית המשפט בעניין זה ידע במה דברים אמורים.
 
 

הוסף הערה