באמצעות המכמונת השוטר יכול לאכוף את מהירות הנסיעה בכל אחד מהמצבים הבאים:

  • נסיעה אחרי הרכב הנמדד.

  • נסיעה מול הרכב הנמדד.

  • המתנה בשולי הכביש לרכבים המגיעים מכל כיווני הנסיעה.  

כמו לכל אמצעי אכיפה אחר, גם ל"דבורה" יש נקודות תורפה ובמצבים מסוימים ניתן לערער על מהימנות המדידה. כך למשל כאשר שני רכבים נוסעים במקביל יתעורר ספק בנוגע לזהות הרכב הנמדד.

גם יתרונה הגדול של המכמונת (עבור המשטרה, כלומר), היכולת למדוד רכבים מהמסלול הנגדי, עלול דווקא לשמש את הנהג. מדידה שכזו תחייב את הניידת לרדוף אחרי רכבו של הנהג- דבר שאיננו תמיד אפשרי, וגם כשכן, במצב כזה קשה לשמור על קשר עין בין השוטר לרכב.