הנחיות משרד הרישוי לטיפול בנהגים שהורשעו בנהיגה תחת השפעת אלכוהול או בנהיגה בשכרות כלהלן:

  1. לנהג שנפסל על ידי בית המשפט לתקופה של פחות משנה יונפק רישיון נהיגה.
  2. נהג שנפסל על ידי בית המשפט לתקופה העולה על שנה יופנה לבדיקות במכון הרפואי, ובנוסף ידרש לעמוד במבחן עיוני ומעשי (תאוריה וטסט).
  3. נהג שהורשע על ידי בית המשפט בגרימת תאונת דרכים שבה נפגע אדם כשהיה תחת השפעת אלכוהול יופנה למכון הרפואי גם אם רישיונו נפסל לתקופה של פחות משנה.