דברים שצריך לדעת

לרשות הנהג עומד פרק זמן מוגבל של 90 ימים לצורך הגשת בקשה להשפט. מתי יקבל בית המשפט את הבקשה למרות החריגה מפרק הזמן הקבוע לשם כך?

מהם העונשים אותם מוסמך להטיל בית המשפט לענייני תעבורה?

נאסר השימוש ברכב? מה הפרוצדורה בתקופת ההשבתה?

קראו בהרחבה: