טרם סיום כהונתו הורה שר התחבורה כי יש להפעיל את הסעיף בפקודת התעבורה המסמיך את רשות הרישוי לפסול רשיונם של נהגים המסכנים את הציבור בהמשך נהיגתם, אף אם לא נצבר לחובתם מספר הנקודות המחייב זאת. הפסילה תוטל שלא במסגרת הליך שיפוטי ואף ללא קרטריונים ברורים בחקיקה.

קראו בהרחבה:   

פקידי משרד הרישוי יחלו לפסול רשיונות נהיגה מכוח פקודת התעבורה בעילה של מסוכנות הנשקפת מצד הנהג