לפני כ- 3 שנים תועד נהג על ידי מצלמה אלקטרונית כשהוא חורג מהמהירות המותרת במידה המחייבת העמדה לדין (קראו על נהיגה במהירות מופרזת). זמן קצר לאחר מכן נשלח לכתובת מגוריו העדכנית של הנהג זימון לבית המשפט, אולם המשטרה שגתה ברישום שם הרחוב. המכתב לא הגיע ליעדו, ודבר קיום הדיון נודע לנהג על דרך המקרה.

 

השופטת שדנה בעניין קבעה כי חוסר הדיוק ברישום הכתובת מעלה חשש כי לא בוצעה הזמנה כדין, והורתה על ביטול כתב האישום.