טלפון נייד למקרה חרום: 052-284-6936, 052-281-6081

077-2055000
משרדנו בחיפה
שד' בן גוריון 21
משרדנו בתל אביב
רחוב שוקן 26
משרדנו בחדרה
רחוב הלל יפה 11
משרדנו ברמת-גן
בן גוריון 1 מגדלי בסר 2
משרדנו באילת
רחוב הבשמים 39

פסילה מנהלית וקיצורה

במצבים מסוימים ניתן לפסול מנהלית את רשיונו של הנהג. יש לציין, כי פסילה מנהלית איננה עונש – היא ניתנת על ידי השוטר בסמוך למועד העבירה עוד בטרם התגבש נגדו כתב אישום (ס' 47(ב) לפקודה).

מי מוסמך להטיל פסילה מנהלית?

קצין משטרה, בדרגת מפקח ומעלה, יכול לפסול מנהלית את רשיונו של הנהג לתקופה של 30-90 יום. עם זאת, שוטר בדרגה נמוכה יותר רשאי ליטול את רשיונו של הנהג במקום ולזמנו לשימוע תוך שלושה ימים  בפני קצין משטרה (ס' 47(ג)(1) לפקודה).

באילו מקרים ניתן להטיל פסילה מנהלית?

סעיף47(ב) לפקודת התעבורה קובע כי ניתן להטיל פסילה מנהלית על רשיונו של נהג אשר נחשד בגרימת תאונת דרכים או באחת העבירות המנויות בתוספת הרביעית לפקודה:
 • אי ציות לתמרור "עצור" או "האט".
 • נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים.
 • נהיגה כאשר מצב הרכב עלול לסכן עוברי דרך.
 • עקיפה בדרך לא פנויה או תוך חציית קו הפרדה רצוף.
 • מהירות מופרזת החורגת מהמותר ב- 30 קמ"ש בדרך עירונית או ב- 40 קמ"ש בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה.
 • גרימת סיכון להולך רגל במעבר חצייה.
 • הסעת נוסעים בשכר כאשר מספר הנוסעים עולה על המותר לגבי אותו סוג רכב [תקנה 84(ב)].
 • הובלת מטען במשקל החורג ב- 25% מהמותר.
 • אי עצירה בקרבת מסילת ברזל. 

מה משך הפסילה המנהלית?

 • 30 יום בגין העבירות המנויות מעלה.
 • 60 יום בגין גרימת תאונת דרכים בה נחבל אדם או ניזוק רכוש.
 • 90 יום בין גרימת תאונת דרכים קטלנית.

ביטול פסילה מנהלית או קיצורה

סעיף 48 לפקודת התעבורה קובע כי בית המשפט רשאי לבטל את הפסילה המנהלית. החלטת בית המשפט תתבסס, בין היתר, על שניים אלה:
 • האם לקצין שהחליט לפסול מנהלית את הרישיון היה יסוד סביר להאמין שיוגש כתב אישום.
 • האם יש בביטול הפסילה המנהלית פגיעה בבטחון הציבור.
הבקשה לביטול פסילה מנהלית תדון בבית המשפט לתעבורה, ובמידת הצורך ניתן יהיה לערער על ההחלטה בבית המשפט המחוזי. כמו כן, ניתן להגיש בקשה לעיון חוזר בהחלטה אם נתגלו נסיבות חדשות.
 
עורך הדין יבחן את הליך השימוע שנערך לנהג; את משך הזמן שעבר בין מועד ביצוע העבירה למועד השימוע; את הסיכוי כי יוגש כתב אישום נגד הנהג; את מידת מסוכנתו של הנהג ועוד.

הוסף הערה