הודעת איסור שימוש ברכב

קיימת שורה של עבירות תעבורה (בין היתר נהיגה בשכרות, נהיגה בזמן פסילה, הפקרה לאחר תאונת דרכים ועוד) בגינן ניתן להשבית את רכבו של הנהג הנחשד בביצוע עבירת התעבורה לתקופה של 30 או 60 ימים.

המשטרה עושה שימוש נרחב למדי בסמכותה להוציא הודעת איסור שימוש ברכב בו לכאורה בוצעה העבירה, ומקום בו כמעט כל נהג יכול להקלע לסיטואציה בה יאסר השימוש ברכב בו הוא השתמש- עוד בטרם החל המשפט בעניינו ואף אם הוא כלל אינו בעל הרכב- כדאי לדעת מהם הנהלים לגבי אחסנת הרכב בתקופת ההשבתה.

עם מתן הודעת איסור השימוש, השוטר רשאי להורות לבעל הרכב או לנוהג בו להציב את הרכב במגרש אחסנה תוך פרק זמן נקוב. במידה והנהג לא יעשה כן, ניתן לגרור את הרכב.

הודעה לבעל הרכב

כאשר מקבל ההודעה הוא המשתמש, ימסר העתק מן ההודעה גם לבעל הרכב. המסירה תתבצע באופן ידני לבעל הרכב, או לכל אדם בגיר אחר בביתו או במקום עסקו. אם לא ניתן לבצע מסירה ידנית, ישלח מכתב רשום למען המופיע ברשיון הרכב. לא ניתן לחמוק מקבלת ההודעה על ידי סירוב לקבלה או המנעות מחתימה על אישור המסירה. במקרה כזה, החוק קובע כי יראו את בעל הרכב כמי שקיבל הודעה. במידה ורשיון הרכב לא נמסר לשוטר לפני כן, בעל הרכב מחוייב לעשות זאת תוך 48 שעות.

מגרש האחסנה

קיים מאגר של מגרשים בפריסה ארצית שאושרו כחוק לצורך אחסנת כלי רכב שנאסר השימוש בהם. (המגרשים נבחרים באמצעות מכרז ומאושרים על ידי ראש מחלקת התנועה במשטרה). הוראת חוק שלא תמיד מקפידים על קיומה היא זו הקובעת כי ראשית יש לספק לנהג מידע לגבי מיקומם של המגרשים ועלויות האחסנה בכל אחד מהם.

עלויות

כל ההוצאות הכרוכות בהשבתת הרכב ישולמו על ידי בעל הרכב. להלן הסכומים המירביים, עליהם יתווסף מע"מ כחוק:
 
  • עלות האחסנה
רכב שמשקלו עד 4 טון- 47.21 ש"ח לכל יום אחסנה.

רכב שמשקלו מעל 4 טון- 81.55 ש"ח לכל יום אחסנה.

  • עלות הגרירה 

 רכב שמשקלו עד 4 טון- 257.51 ש"ח לנסיעה של עד 30 ק"מ. עבור כל ק"מ נוסף ישלם בעל הרכב 5.15 ש"ח.

רכב שמשקלו מעל 4 טון- 772.53 ש"ח לנסיעה של עד 30 ק"מ. עבור כל ק"מ נוסף ישלם בעל הרכב 10.30 ש"ח.